Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu budžeta Grada za 2023.godinu

0

Pozivaju se svi KORISNICI  BUDŽETSKIH  SREDSTAVA GRADA GRADAČAC,  odnosno  predstavnici gradskih   službi  Grada Gradačac,   mjesnih  zajednica  sa područja   Grada Gradačac,  klubova  političkih partija koje participiraju  u gradskoj vlasti, javnih  preduzeća  i javnih  ustanova kojima  je Grad  Gradačac osnivač, gradski vijećnici  Gradskog vijeća  Grada  Gradačac, udruženja sa područja Grada Gradačac, građani  Grada Gradačac  i sva druga zainteresirana lica da uzmu ucešće u:

JAVNOJRASPRAVI
o Nacrtu
Budžeta  Grada Gradačac  za 2023. godinu

 

koja će se održati dana 06.12.2022.  godine sa pocetkorn  u 10:00  sati u Sali za sjednice Gradačačkog sajma, Ulica H.K.   Gradasevica bb, Gradacac

Download

Tekst javnog poziva

Nacrt budžeta 2023

Obrazac inicijative za uvrštavanje u budžet