Potpisani ugovori za sufinansiranje aktivnosti sa sportskim kolektivima na području grada Gradačac

0

Danas su potpisani ugovori o dodjeli finansijske podrške  između Grada Gradačac i sportskih kolektiva koji svoje aktivnosti realizuju na području grada Gradačac.

U Budžetu Grada Gradačac za finansiranje sportskih aktivnosti u 2024. godini  predviđeno je 590.000 KM. Javnim pozivom sportskim kolektivima i drugim nevladinim organizacijama dodjeljeno je 545.500 KM a ostatak finansijskih sredstava u iznosu od 44.500 KM bit će dodjeljen na drugom javnom pozivu.

Uz ova sredstva rebalansom budžeta u narednom periodu bit će predviđena dodatna finansijska sredstava zavisno od potreba za sportske kolektive koji na kraju sezona ostvare određene rezultate odnosno budu unaprijeđeni u viši rang takmičenja.

Gradonačelnik Edis Dervišagić je napomenuo da osim ovih dodjeljenih sredstava Grad Gradačac radi i na unapređenju druge sportske infrastrukture. Tu se prvenstveno misli na stadion “Banja Ilidža” gdje će u prvoj i drugoj fazi natkrivanja tribina biti uloženo oko 950.000 KM te na radove na rekonstrukciji  i dogradnji objekta “Sportske dvorane” u Gradačcu gdje je planirano da se uloži oko 700.000 KM.

Zahvaljujući ovim finansijskim izdvajanjima značajno se unapređuju uslovi za bavljenjem sportom na području grada Gradačac.