Ostvarivanje novčane podrške po modelu podrške proizvodnje sa rokom predaje do 30.09.2020. godine

0

Na osnovu člana 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 35/5 ) i člana 7. stav  2.  Zakona o novčanim  podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona (”Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 8/14), uz prethodno  mišljenje Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 02-02-543-2/14 od 20.08.2014. godine, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  d o n o s i:

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU PODRŠKE PROIZVODNJI


Donosimo vam članove pravilnika koji se odnose na novčanu podršku sa rokom predaje od 01.09 – 30.09.2020. godine  , na šalteru broj 9 centra za pružanje usluga grada Gradačac

 

Član 13.

(Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru – plastenici, staklenici)

(1)      Pravo na novčanu podršku imaju korisnici koji proizvode povrće (krastavac, paradajz, paprika), u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici) na površini od najmanje 200 m2 .

(2)      Uz zahtjev za isplatu novčane podrške korisnik pored dokaza iz člana 4. ovog Pravilnika općinskoj službi dostavlja, u originalu ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju:

a)    izjavu korisnika o zasnovanoj proizvodnji povrća.

(3)      Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja općinskoj službi najkasnije do 30.09. tekuće godine.

(4)      Općinska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju, a najkasnije do 31.10 tekuće godine.

 

 

 

Član 14.

(Proizvodnja jagoda u zaštićenom prostoru – plastenici, staklenici)

(1)      Pravo na novčanu podršku imaju korisnici koji imaju zasnovanu proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru  (plastenici, staklenici) na površini od najmanje 200 m2 . 

(2)       Uz zahtjev za isplatu novčane podrške korisnik pored dokaza iz člana 4. ovog Pravilnika općinskoj službi dostavlja, u originalu ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju:

a)         izjavu korisnika o zasnovanoj proizvodnji jagoda,

(3)      Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja općinskoj službi najkasnije do 30.09. tekuće godine.

(4)      Općinska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju, a najkasnije do 31.10 tekuće godine.

 

Član 16.

(Proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća)

(1)      Pravo na novčanu podršku  imaju korisnici koji imaju zasnovanu proizvodnju jagodičastog i bobičastog voća, ostvare proizvodnju voća od najmanje 3 t i  prodaju registrovanom otkupljivaču/prerađivaču.

(2)      Uz zahtjev za isplatu novčane podrške korisnik pored dokaza iz člana 4. ovog Pravilnika općinskoj službi dostavlja, u orginalu ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju:

a)    izjavu korisnika da posjeduje odgovarajuću proizvodnju,

b)   dokaz o prodatim količinama voća registrovanom otkupljivaču/prerađivaču: poreznu fakturu i fiskalni račun, a za fizička lica potpisan i opečaćen otkupni blok na ime klijenta koji mora da sadrži: naziv i adresu, PDV i porezni broj otkupljivača, zatim vrstu, količinu, cijenu proizvoda i datum izdavanja,

c)    jedinstvenu carinsku deklaraciju – JCI obrazac s pripadajućim dokazom za izvezeni proizvod.

(3)      Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja općinskoj službi najkasnije do 30.09. tekuće godine.

Općinska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 15.10. tekuće godine.

 

Član 32.

(Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica)

(1)      Pravo na novčanu podršku za košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica imaju korisnici koji imaju najmanje 15  društava za proizvodnju meda.

(2)      Uz zahtjev za isplatu novčane podrške korisnik pored dokaza iz člana 4. ovog Pravilnika općinskoj službi dostavlja u orginalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

a)    potvrda (obrazac A1-17) ovlaštene veterinarske organizacije o zdravstvenom stanju životinja,

b)    potvrdu o broju obilježenih košnica i članstvu u Kantonalnom savezu pčelara ili općinskom udruženju pčelara.

(3)      Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja općinskoj službi  najkasnije do 30.09. tekuće godine.

Općinska služba  rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 30.10. tekuće godine.