Održana 33. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

0

Na 33. Redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac gradski vijećnici su razmatrali 29 tačaka dnevnog reda.

Nakon dugotrajne rasrprave oko dnevnog reda isti je utvrđen i sjednica je počela s radom. Gradski vijećnici usvojili su Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period od 01.01.-31.12.2023. godine. Ukupna vrijednost ostvarenih prihoda i kapitalnih primitaka, u periodu od 01.01.-31.12.2023. godine, iznosi 21.111.506,00 KM. Radi se o 81,27 % ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na plan realizacije za 2023. godinu.

Kada je riječ o tekućim izdacima za IV kvartal 2023 godine ukupno je ostvareno 13.851.692,00 KM i u odnosu na plan tekući izdaci iznose 93,44 % .

Tekuća rezerva budžeta za 2023. godinu ostvarena je u iznosu od 132.000,00 KM.

Kada govorimo o kapitalnim izdacima ostvareno je 55,47 % u odnosu na plan izvršenja budžeta za 2023. godinu i iznose 6.109.977,00 KM.

Razlika između prihoda i primitaka, s jedne strane, te rashoda i izdataka s druge strane,predstavlja pozitivan finansijski rezultat (suficit) u iznosu od 1.017.837,00 KM

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o provođenju prostornog plana općine Gradačac  za period 2008.-2028. godina preimenovana u Nacrt odluke koju su gradski vijećnici usvojili. Nacrt odluke se upućuje na javnu raspravu koja će trajati 15 dana i bit će objavlljen na zvaničnoj web stranici Grada Gradačac.

Donešena je Odluka o usvajanju Izvještaja o provedenim izborima za izbor članova vijeća mjesnih zajednica na području grada Gradačac i imenovanju vijeća mjesnih zajednica kao Prijedlog odluke o imenovanjima. Usvojen je i zaključak kojim se sugeriše nadležnoj službi  da se statuti mjesnih zajednica usklade s Statutom Grada Gradačac kao i da nadležna služba pomogne prilikom formiranja Centralnog biračkog spiska.

Usvojeni su u i Programi održavanja urbanog mobilijara na području grada Gradačac za 2024. godinu, Program održavanja riječnih korita za 2024. godinu na području grada Gradačac kao i Program izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području grada Gradačac za 2024. godinu.

Gradski vijećnici usvojili su  Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih I nekategorisanih puteva na području grada Gradačac sa planom popravke I sanacije, Izvještaj o realizaciji programskih aktivnosti Gradonačelnika I radu jedinice lokalne samouprave Grada Gradačac za 2023. godinu.

S pitanjima, prijedlozima i inicijativama dnevni red 33. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Gradačac je iscrpljen i time je sjednica završena.