Održana 3. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Gradačac

Održana 3. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Gradačac

Danas je održana 3.  vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Grada Gradačac na kojoj je izvršena analiza higijensko- epidemiološke situacije na području grada Gradačac. Nakon analize dosadašnjih preduzetih mjera i naredbih federalnog i kantonalnog štaba, Štab civilne zaštite Grada Gradačac donio je jednu naredbu i nekoliko zaključaka.

Također donešena je i Odluka o osnivanju štabova civilne zaštite mjesnih zajednica u svim mjesnim zajednicama na području grada Gradačac. Štab CZ mjesnih zajednica obavljat će dužnosti kao stručno-operativni organ za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području mjesne zajednice.

Štab civilne zaštite mjesne zajednice sastoji se od: komandanta, načelnika i članova štaba. Predsjednik Vijeća mjesne zajednice je po funkciji komandant štaba CZ. Članovi Vijeća mjesne zajednice su po funkciji i članovi štaba CZ mjesne zajednice. Izuzetno vijeće mjesne zajednice ukoliko za to postoje opravdani razlozi, može  predložiti zamjenskog člana u štab civilne zaštite mjesne zajednice.

Komandanta, načelnika i članove štaba CZ MZ postavlja i razrješava gradonačelnik uz saglasnost  Štaba CZ Grada Gradačac.

U toku vođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Štab CZ MZ dužan je  provoditi naredbe i odluke Štaba CZ Grada Gradačac koji rukovodi akcijama zaštite i spašavanja.

U rukovođenju akcijama  zaštite i spašavanja članovi štaba  CZ MZ vrše slijedeće poslove:

–              odlučuju o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i stradalih ljudi i materijalnih dobara na području svoje mjesne zajednice,

–              naređuju provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuju snage i sredstva koje će provoditi te mjere,

–              usmjeravaju, koordiniraju i rukovode akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažovanih na zaštiti i spašavanju na svom području,

–              rješavaju sva pitanja koja se u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi sa angažovanjem snaga i sredstava civilne zaštite i provođenja mjera zaštite i spašavanja i samozaštite građana.

Štab CZ MZ vrši poslove iz svoje nadležnosti i za svoj rad je odgovoran Štabu CZ Grada Gradačac.

Odluku možete pogledati ovdje:

Odluka

Štab civilne zaštite Grada Gradačac donio je i naredbu kojom se:

  1. NAREĐUJE SE  štabovima CZ MZ na području grada Gradačac  da  svakodnevno vrše provjeru poštivanja rješenja o  kućnoj izolaciji  svih osoba na teritoriji svoje mjesne zajednice te da  u slučaju kršenja kućne izolacije prekršioce upozore o potrebi poštivanja iste, ukoliko i pored upozorenja lica se ne  podvrgnu izolaciji obavezni su obavijestiti Policijsku upravu o istim, na slijedeće brojeve telefona  122, 035 816 092, 035 817 202.
  2. Obavezuju se štabovi  iz tačke 1. ove naredbe da  prate situaciju na području svoje mjesne zajednice, a vezano za dolazak osoba iz inostranstva,  koje  nisu  stavljene u izolaciju, odnosno koje se nisu prijavile službi HES-a Doma zdravlja u Gradačcu, te da  ove slučajeve prijavljuju  sledećim  službama i organima:

–          Policijsku upravu o istim na  brojeve telefona: 122, 035 816 092, 035 817 202.

–          Higijensko-epidemiološku službu Gradačac  na brojeve telefona  035 367 077,  035 367 085,  035 367 076, 035 367 082, 035 816 094 ili 124, 062 806 041

–          Operativni centar civilne zaštite na brojeve telefona 121 ili 035 816 985.

  1. Obavezuju se štabovi iz tačke 1. da formiraju ekipe za provođenje dezinfekcije javnih površina i objekata na području svoje mjesne zajednice. Sredstva i uputstvo za provođenje dezinfekcije obezbijedit će Štab CZ Grada Gradačac putem nadležne službe.
  2. Obavezuju se štabovi iz tačke 1. da formiraju volonterske ekipe koje će starim, iznemoglim, bolesnim i osobama preko 65 godina pružiti odgovarajuću pomoć.
  3. Za koordinaciju i praćenje  poslova iz ove Naredbe zadužuje se Gradska služba za društvene djelatnosti i BiZ.
  4. Danom primjene ove Naredbe prestaje da važi Naredba Broj: 02-04-683-2/20. od 20.03.2020. godine. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se ODMAH. ( NAREDBU POGLEDAJTE OVDJE : NAREDBA

Related Articles

error: ©GIP – Gradacac.ORG !!!