OBAVIJEST o organizaciji rada gradskih službi za upravu

0

U cilju  preveniranja pojave i eventualnog širenja koronavirusa, radi zaštite zdravlja uposlenika gradske uprave, članova njihovih porodica i građana/stranaka, obavještavaju se građani o načinu  i organizaciji rada u službama za upravu i stručnim službama za naredni period, odnosno dok postoji opasnost od pojave i širenja koronavirusa.

Rad gradskih službi u narednom periodu će se odvijati na sljedeći način:

 

  1. Radno vrijeme uposlenika  gradskih službi od utorka 24.03.2020. godine pa do daljnjeg je od 07.30  do 13.00 satiu prostorijama gradske uprave, a ostatak radnog vremena uposlenici će svoje radne obaveze obavljati od kuće.
  2. Prijem stranaka u Centru  za pružanje usluga građanima  vršit će se u terminu

 od 08.00 do 13.00 sati;

  1. Obustavlja se prijem stranaka u matičnim  uredima Vučkovci i Kerep od utorka 24.03.2020. godine pa do daljnjeg;
  2. Od navedenog režima rada izuzimaju se Služba civilne zaštite, Odsjek za inspekcije, uposlenici – članovi Štaba CZ Grada Gradačac i uposlenici  gradske uprave koji su angažovani na proveđenju mjera i aktivnosti u stanju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa;
  3. Uposlenici su rad sa strankama dužni organizirati na način da se maksimalno smanji dolazak stranaka u službene prostorije. U slučaju neophodnosti prijema stranaka, prijem se može izvršiti isključivu uz najavu službeniku telefonom i uz primjenu propisanih mjera zaštite (upotreba zaštitne maske, bez fizičkog kontaka vodeći računa da udaljenost između osoba bude najmanje dva metra);
  4. Stranke koje koriste  usluge u Centru za pružanje usluga će u prostor ulaziti  najviše do 5 osoba, a pojedinačno na šaltere  kod matičara, ovjeru dokumenata, prijem zahtjeva i blagajnu, dok će ostale stranke na svoj red čekati u hodniku prizemlja zgrade  ili ispred ulaza u zgradu gradske uprave;
  5. Po ulasku u zgradu a prije ulaska u Centar za pružanje usluga  sve stranke su obavezne na ulazu izvršiti  dezinfekciju ruku;
  6. Sva građanska vjenčanja koja se održavaju u objektima  Gradske uprave od 24.03. 2020. godine, obavljat će se na način da će se na vjenčanjima omogućiti prisustvo samo budućih bračnih partnera i svjedoka u izmjenjenim termina koji će se utvrditi sa matičarima;
  7. Ukoliko postoji potreba građana za hitnim i prioritetnim uslugama možete se informirati putem telefona službi i to:

 

–          Gradska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor,

Pomoćnik Gradonačelnika –  Šefik Durakovć, 035 369 750, 062 346 398,

–          Gradska služba za društvene djelatnosti i boračku-invalidsku zaštitu

Pomoćnik Gradonačelnika – Hajrudin Hasanbašić, 035 369 750, 061 143 117,

–    Gradska služba za urbanizam,investicije i komunalne poslove

Pomoćnik Gradonačelnika –   Damir Kurjaković, 035 369 750, 062 348 538,

–          Gradska služba za privredu,budžet i finansije

Pomoćnik Gradonačelnika – Samir Iskrić, 035 369 750, 061 727 904,

–          Gradska služba za geodetske i imovinsko-pravne pslove

Pomoćnik Gradonačelnika – Ferid Durmišević, 035 369 750, 062 333 488,

–          Služba civilne zaštite

Šef službe – Isam Sendić, 035 369 772, 061 720 259.