Održana 25. vanredna sjednica Vlade TK

Produžena važnost postojećih mjera
Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, kojom se usvajaju naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su na snazi u periodu važenja ove Naredbe.

Ovim mjerama produžena je važnost postojećih mjera koje se odnose na ograničenje broja osoba koje se okupljaju u otvorenim i zatvorenim prostorima, kao i na mjere koje se odnose na držanje distance i obavezu nošenja zaštitnih maski preko usta i nosa.

Također, moguće je i organiziranje većih skupova uz posjedovanje negativnog antigenskog ili PCR testa ne starijeg od 48 sati, potvrde o prebolovanom Covid-19 ne starije od 6 mjeseci ili potvrde o završenoj vakcinaciji. Dozvoljeno je i održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova, na kojima može prisustvovati do 100 osoba, a ukoliko skup ima više od 100 osoba, potrebno je da sudionici imaju negativan antigenski ili PCR test ne stariji od 48 sati, potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.

Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, nadležnih gradskih/općinskih inspekcija i Uprave policije Tuzlanskog kantona zatražen je pojačan nadzor u smislu kontrole poštovanja važećih epidemioloških mjera i donesenih naredbi.

Od Pedagoškog zavoda TK je zatraženo da Kriznom štabu ministarstva zdravstva redovno dostavlja izvještaj o broju COVID pozitivne djece i osoblja po školama, kao i zbirno.

Preporučeno je ustanovama primarne zdravstvene zaštite da, u skladu sa epidemiološkom situacijom i brojem oboljelih na području kojem gravitiraju, aktiviraju tzv. Covid-ambulante za pacijente kod kojih postoji sumnja na Covid-19 infekciju, a sa ciljem smanjenja epidemiološkog rizika za ostatak populacije.

U skladu sa zaključcima sa zajedničkog sastanka sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK, Pedagoškim zavodom TK i Univerzitetom u Tuzli, traži se od navedenih institucija, te svih osnovnih i srednjih škola, kao i predškolskih ustanova da promptno detektuju odjeljenja, razrede, odsjeke, škole gdje realizacija nastave nije moguća uz poštivanje svih preporučenih zaštitnih mjera, te da u istim obezbjede striktno provođenje preporučenih mjera svim mogućim sredstvima i načinima koji mogu uključivati i reorganizaciju ili izmještanje dijela nastave u druge prostore.

Krizni štab Ministarstva zdravstva TK apelira na građane da, u svjetlu trenutnog pogoršanja epidemiološke situacije na području kantona, koriste zaštitne maske u zatvorenim prostorima. Navedena mjera je jedan od najefektivnijih načina zaštite protiv COVID-19 infekcije.

Zatraženo je od građana da izbjegavaju samoinicijativno i nestručno uzimanje i korištenje antibiotika, obzirom na činjenicu da na taj način mogu značajno ugroziti vlastito zdravlje. Korištenje antibiotika mora biti isključivo po preporuci ljekara, dok je od zdravstvenih radnika zatraženo da se pri liječenju oboljelih od COVID-19 poštuju svjetske i lokalne smjernice za liječenje ove grupe pacijenata, a naročito u pogledu primjene antibiotika.

Danas usvojene naredbe se primjenjuju od 29. septembra do 12. oktobra 2021. godine.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje Ministarstva obrazovanja i nauke na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

U skladu sa ranije utvrđenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021.godinu Vlada je danas odobrila 300.009,00 KM Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za potrebe nabavke specijalističke opreme.