spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Objavljen javni poziv za podršku stambenom zbrinjavanju mladih

Ministarstvo kulture, sporta i mladih objavilo je jučer Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima u 2019. godini”. Ovim je otvorena mogućnost mladim osobama do 35 godina starosti da u narednih 30 dana, koliko će poziv biti otvoren, apliciraju na program subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, kao i da omladinska udruženja apliciraju za finansiranje i sufinansiranje svojih projekata.

Za oba programa Vlada je budžetom osigurala sredstva u ukupnom iznosu od 115.000,00 KM, od čega je 100.000,00 KM namijenjeno za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje, a 15.000,00 za sufinansiranje i finansiranje projekata omladinskih udruženja.

„Ovim programom želimo podržati mlade osobe i pomoći im u njihovim nastojanjima da osiguraju „krov nad glavom” kao jednu od osnovnih životnih potreba. Također, kroz podršku omladinskim udruženjima, želimo pomoći u afirmaciji tema i ideja koje mlade osobe i aktivisti smatraju za interesantne i važne za generaciju mladih”, rekao je na današnjoj konferenciji za medije ministar kulture, sporta i mladih TK Srđan Mićanović.

Obzirom na iskazani interes mladih osoba za program sufinansiranja kamata za stambeno zbrinjavanje, ministar Mićanović je danas ukratko prezentirao i kriterije ovog dijela javnog poziva.

„Pravo da apliciraju za sredstva za subvenciju kamata za stambeno zbrinjavanje imaju osobe između 18 i 35 godina života, državljani Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Eliminatorno je i to da nemaju riješeno stambeno pitanje, odnosno da prvi puta rješavaju stambeno pitanje, da posjeduju Ugovor sa bankom o stambenom kreditu za stambeno zbrinjavanje, da do momenta podnošenja prijave imaju urednu otplatu kredita prema Planu otplate, da su zaključili notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće do dana podnošenja prijave po javnom pozivu za subvencioniranje kamata na kredite za rješavanje stambenog pitanja mladih, te da u prethodnim godinama nisu bili korisnici sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje odobrenih iz Budžeta Tuzlanskog kantona, rekao je Mićanović i dodao se, u slučaju nedovoljnog broja potpunih prijava koje ispunjavaju ove uslove, sredstva mogu dodijeliti i podnosiocima prijave koji su ranije bili korisnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih.

Također, razlika u odnosu na prošlogodišnji poziv je i to što će prednost u dodjeli sredstava imati podnosioci prijava koji u 2019. godini nisu dobili sredstva za stambeno zbrinjavanje iz budžeta jedinice lokalne samouprave Tuzlanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine.

Javni poziv ima jasno precizirane kriterije za bodovanje koji se odnose na starosnu dob, stručnu spremu, imovinski cenzus, uspješne rezultate u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture i broj članova porodičnog domaćinstva, tako da kandidati i sami mogu izračunati svoj broj bodova, a što dodatno doprinosi transparentnosti cijelog procesa kreiranja rang liste.

GIP/Vlada TK

Vezane objave

Posljednje objave