Obavještenje u vezu odstrijela divljih svinja

0

Obavještavaju se poljoprivrednici i ostalo građanstvo na području Grada Gradačac koji obavljaju poslove na poljoprivrednim površinama i u šumama da budu na oprezu u periodu od 19.08.2021. godine do 22.08.2021. godine i u periodu od 23.09.2021. godine do 26.09.2021. godine, obzirom da će radnici Stručne službe korisnika lovišta “Gradašnica” Gradačac vršiti odstrjel divljih svinja koje pričinjavaju štetu poljoprivrednicima na poljoprivrednim usjevima.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vododoprivrede i šumarstva je svojim Rješenjem, broj UP-1-22/8-862/21 od 5.08.2021. godine na zahtjev Grada Gradačac, odobrilo odstrjel 30 grla divljih svinja (Sus scrofa L.) sa ciljem da se brojnost ove vrste divljači svede na optimalan nivo u lovištu “Gradašnica” Gradačac