Obavijest o terminu održavanja intervjua

Gradsko vijeće

Komisija za izbore i imenovanja

 

Broj: 01-04-219-1/21

Datum:16.06.2021.godine

 

Predmet: Obavijest o terminu održavanja intervjua;

 

Komisija za izbore i imenovanja obavještava kandidate prijavljene na Javni poziv za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, objavljenog 04.06.2021. godine o terminu održavanja intervjua.

 

Intervjui sa kandidatima će biti obavljeni 21.06.2021. godine (ponedjeljak) u 14:00 sati  u prostorijama Stručne službe Gradskog vijeća.

 

Na intervju se pozivaju sljedeći kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog poziva:

 

 1. Suad Omerčić

 2. Amir (Sinan) Pašalić

 3. Mirza Jašarević

 4. Husejin Kadić

 5. Ahmet Hasić

 6. Delis Skenderović

 7. Rahman Mehić

 8. Ahmet Okić

 9. Amir Ibranović

 10. Amir (Ahmo) Pašalić

 11. Omer Hasanović

 12. Haris Bilajac

 13. Sulejman Osmičić

 14. Miralem Topalović

 15. Hasan Delić

 16. Zafir Gubaljević

 17. Admir Huskić

 18. Predrag Lazić

 19. Mirsad Dervišević

 20. Senahid Hasić

 21. Muamer Subašić

 

                                                                           KOMISIJA ZA IZBORE I IMENOVANJA

                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA GRADAČAC