O bibliotekama i knjigama u Gradačcu u prošlosti

0

Ovih dana na fb stranicama u Gradačcu vodi se rasprava o prvoj biblioteci u Gradačacu iz Osmanskog perioda, a u organizaciji JU Biblitoeka “Alija Isaković” Gradačac i Islamske zajednice Gradačac, održan je na tu temu i okrugli sto. Mnogi mladi nemaju pojma ni gdje se nalazi ta Biblioteka ili da li uopće danas postoji taj objekat. Moje najobimnije djelo na temu prošlosti Gradačca je knjiga pod nazivom GRADAČAC SA OKOLINOM – U PROŠLOSTI, čiji je izdavač je Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” Gradačac, koja je izašla iz štampe 2008. godine u 1000 primjeraka, u formatu A4 sa 591 stranicom teksta i brojnim fotografijama i arhivskim dokumentima.

Recenzenti za ovu knjigu bili su uvaženi univerzitetski profesori: prof. dr. Šaćir Filandra i prof. dr. Salih Kulenović, a knjigu je pročitao nakon štampe i prof. dr. Mustafa Imamović 2008. godine te napisao i objavio: “U međuvremenu je ove godine objavljena veoma dobra monografija Esada Sarajlić: Gradačac sa okolinom u prošlosti Knjiga je objavljena….”

Da bih pomogao onima koji se interesiraju za taj historijski događaj izgradnje prve Javne biblioteke u Gradačcu koju je finansirao i uvakufio Fadil-paša Šerifović, prenosim cijeli tekst koji je objavljen na stranicama moje knjige na stranicamas 161 do 164.

(nastavak slijedi)

Esad Sarajlić