Naučni skup Mustafa Imamović 45. godina naučnog i publicističkog rada

0

JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac u saradnji sa Javnom naučnom institucijom “Institut za istoriju” iz Sarajeva organizuje naučni skup na temu Mustafa Imamović – 45. godina naučnog  i publicističkog rada. Ovaj naučni skup je predviđen kao jedan od sadržaja u sklopu održavanja dana općine Gradačac 22. oktobar 2009.

 

 

 

 

 

  Ju Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac

Nenavište bb, 76250 Gradačac

Tel/fax: +387 35 821-750

e-mail: javna.bi@bih.net.ba

website: www.diwanmag.com.ba

www.biblioteka-gradacac.com.ba

 

 

 

 

NAZIV SKUPA:

MUSTAFA IMAMOVIĆ

45. godina naučnog i publicističkog rada

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA:

Gradačac 23-25. oktobra 2009. godine

 

CILJEVI SKUPA:

 

  1. U rodnom mjestu prof. dr. Mustafe Imamovića obilježiti 45. godina njegovog naučnog i publicističkog rada;
  2. okupiti po prvi puta na području Bosne i Hercegovine poslije okončanja agresije na BiH vodeće pravne historičare iz BiH i susjednih zemalja;
  3. na znanstvenoj osnovi razvijati ideju tolerancije, suživota, multikulturalnosti i sl. Bez obzira na tedenciju vrlo izraženih podjela u posljednje dvije decenije;
  4. promocija jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih živih intelektualaca – Mustafe Imamovića

 

OBRAZLOŽENJE: 

Mustafa Imamović rođen je u Gradačcu, 29.januara 1941. godine, gdje je završio osnovu školu i gimnaziju. Studirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, gdje je, po diplomiranju 1963. godine, izabran za asistenta na Istorijsko-pravnoj katedri. Na istom je fakultetu magistrirao 1967, a doktorirao 1971. godine. Nakon toga, 1972. godine je izabran za docenta na predmetu Opšta istorija države i prava. Osim u Beogradu, isti je predmet 1989/90. i 1990/91. predavao na Pravnom fakultetu u Rijeci. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu radi od 1. oktobra 1973. kao nastavnik na predmetu Nacionalne historije države i prava. U vremenu od 1992.do 1997. predavao je i Rimsko pravo. Dugogodišnji je honorarni profesor Pravnog fakulteta u Mostaru. Bio je gostujući profesor na više univerziteta u SAD i Evropi.

Tako je akademsku 1977/78. godinu proveo kao Fulbrightov stipendista na Univerzitetu u Michiganu (University of Michigan, Ann Arbor) kao saradnik-istraživač (research fellow) pri Centru za ruske i istočnoevropske studije (Center for Russian and East European Studies).

U 1984. godini bio je gostujući profesor (visiting professor) na Univerzitetu Yale u New Havenu (Connecticut, SAD), gdje je na Odjeljenju za historiju održao jednosemestralni kurs o osmanskom uticaju na Balkan (The Ottoman Impact in the Balkans).

Tokom 1998. godine bio je gostujući profesor na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti (Central European University), na kojem je držao postdiplomski kurs o sekularizaciji na Balkanu.

U jesen 1999. godine ponovo je boravio na Univerzitetu u Michigenu kao gostujući profesor u okviru postdiplomskog kursa o državama, carstvima i  političkoj imaginaciji. Osim toga gostovao je sa pojedinačnim predavanjima i referatima na više različitih univerziteta i naučnih skupova u bivšoj Jugoslaviji i drugim zemljama.

Za svoj naučni i nastavni rad dobio je više društvenih priznanja, među kojima su Republička nagrada za nauku „Veselin Masleša“ (1987), Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za djelo „Historija Bošnjaka“ (1998), Povelja Univerziteta u Sarajevu povodom 50 godina osnivanja i rada (1999), «Preporod»-ova nagrada za nauku (2003). Među ostalim priznanjima dobio je još prije rata Šestoaprilsku spomen plaketu Gradačca, a poslije rata zlatnu značku Općine Gradačac. Od Udruženja izdavača i knjižara BiH proglašen je najboljim autorom u 2008. godini za djelo «Knjige i zbivanja», itd.

Autor je i koautor više od trideset knjiga, monografija i udžbenika. Istovremeno je do sada objavio preko 500 različitih članaka, rasprava, studija, osvrta i dragih radova iz historije političkih i pravnih institucija BiH i bivše Jugoslavije, političkog i kulturnog razvitka Bošnjaka, te različitih pitanja iz oblasti međunarodnih odnosa i općenito razvitka civilizacije. Više radova je objavio u prijevodu na nekoliko stranih jezika (engleski, njemački, arapski, turski, perzijski, albanski).

SPISAK UČESNIKA

 

Sima Avramović – Pravni fakultet Beograd
Žika Bujuklić – Pravni fakultet Beograd
Miro Gardaš  – Pravni fakultet Osijek
Antun Malenica – Pravni fakultet Novi Sad
Zoran Pokrovac   – Pravni fakultet Split (Max plan inst. Franfurt)
Ana-Mari Petričević  – Pravni fakultet Zagreb
Vilma Pezelj – Pravni fakultet Split
Mirela Šarac – Pravni fakultet Split
Srđan Šarkić – Pravni fakultet Novi Sad
Samir Aličić – Pravni fakultet Novi Sad
Nevenka Bogojević Gluščević – Pravni fakultet Podgorica
Marko Petrak – Pravni fakultet  Zagreb
Mirjana Polenak – Akimovska – Pravni fakultet Skoplje
Magdalena Apostolova Maršavelski – Pravni fakultet  Zagreb
Obrad Stanojević Pravni fakultet – Beograd
Fikret Karčić – Pravni fakultet Sarajevo
Amra Mahmutagić – Pravni fakultet  Mostar
Zdravko Lučić – Pravni fakultet Sarajevo
Ljubomir Zovko – Pravni fakultet  Mostar (Sveučilište)
Dženana Čaušević  – Pravni fakultet  Bihać
Enes Durmišević – Pravni fakultet Sarajevo
Dževad Drino – Pravni fakultet  Zenica
Elvira Islamović – Bihać
Jasmin Branković – Mostar
Edin Halapić – Pravni fakultet Sarajevo
Irena Stanić – Pravni fakultet Sarajevo
Selim Hasović – Sarajevo
Sanjin Bandović – Živinice
Edin Ramić – Brčko
Husnija Kamberović –
Enes Pelidija – Filozofski fakultet Sarajevo
Marina Katić Bakačić – Filozofski fakultet Sarajevo
Muhidin Pelesić – Institut za istoriju Sarajevo
Mešić Ismir – Kanada
Šaćir Filandra – Fakultet političkih nauka Sarajevo
Munib Maglajlić – Filozofski fakultet Sarajevo
Ismet Bušatlić – Fakulte islamskih nauka
Hilmo Neimarlija – Fakultet islamskih nauka
Esad Duraković – Filozofski fakultet Sarajevo
Sulejman Bosto – Filozofski fakultet Sarajevo
Behija Zlatar – Orjentalni institut Sarajevi
Nikola Mojović – Pravni fakultet Banja Luka
Tomislav Išek – Institut za istoriju Sarajevo
Sonja Dujmović – Institut za istoriju Sarajevo
Seka Brkljača – Institut za istoriju Sarajevo
Amir Duranović – Institut za istoriju Sarajevo
Mirza Hujić – Institut za istoriju Sarajevo
Prof. dr Robert Donia – SAD
Prof. dr William Hunt – SAD
Prof. dr John Fine – SAD
Dr Xavier Bougarel – Francuska
Josip Vrbovšić –Osijek
Šejla Maslo – Pravni fakulte Mostar
Edin Mutapčić – Pravni fakultet Tuzla
Enes Karić – Fakultet islamskih nauka Sarajevo
Thomas SIMON – Pravni fakultet U Beču i Instittut za historiju i teoriju Prava
Željko Radić – Pravni fakultet Split

 

Navedeni skup nije konačan i postoji još niz zvanica koje se nisu izjasnile u vezi učešća na navedenom skupu

 

Direktor

____________

mr. sc.Esed Karić

Biografija

 

 

 

Mustafa Imamović rođen je u Gradačcu, 29.januara 1941. godine, gdje je završio osnovu školu i gimnaziju. Studirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, gdje je, po diplomiranju 1963. godine, izabran za asistenta na Istorijsko-pravnoj katedri. Na istom je fakultetu magistrirao 1967, a doktorirao 1971. godine. Nakon toga, 1972. godine je izabran za docenta na predmetu Opšta istorija države i prava. Osim u Beogradu, isti je predmet 1989/90. i 1990/91. predavao na Pravnom fakultetu u Rijeci. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu radi od 1. oktobra 1973. kao nastavnik na predmetu Nacionalne historije države i prava. U vremenu od 1992. do 1997. predavao je i Rimsko pravo. Dugogodišnji je honorarni profesor Pravnog fakulteta u Mostaru. Bio je gostujući profesor na više univerziteta u SAD i Evropi.

Tako je akademsku 1977/78. godinu proveo kao Fulbrightov stipendista na Univerzitetu u Michiganu (University of Michigan, Ann Arbor) kao saradnik-istraživač (research fellow) pri Centru za ruske i istočnoevropske studije (Center for Russian and East European Studies).

U 1984. godini bio je gostujući profesor (visiting professor) na Univerzitetu Yale u New Havenu (Connecticut, SAD), gdje je na Odjeljenju za historiju održao jednosemestralni kurs o osmanskom uticaju na Balkan (The Ottoman Impact in the Balkans).

Tokom 1998. godine bio je gostujući profesor na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti (Central European University), na kojem je držao postdiplomski kurs o sekularizaciji na Balkanu.

U jesen 1999. godine ponovo je boravio na Univerzitetu u Michigenu kao gostujući profesor u okviru postdiplomskog kursa o državama, carstvima i  političkoj imaginaciji. Osim toga gostovao je sa pojedinačnim predavanjima i referatima na više različitih univerziteta i naučnih skupova u bivšoj Jugoslaviji i drugim zemljama.

Za svoj naučni i nastavni rad dobio je više društvenih priznanja, među kojima su Republička nagrada za nauku „Veselin Masleša“ (1987), Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za djelo „Historija Bošnjaka“ (1998), Povelja Univerziteta u Sarajevu povodom 50 godina osnivanja i rada (1999), «Preporod»-ova nagrada za nauku (2003). Među ostalim priznanjima dobio je još prije rata Šestoaprilsku spomen plaketu Gradačca, a poslije rata zlatnu značku Općine Gradačac. Od Udruženja izdavača i knjižara BiH proglašen je najboljim autorom u 2008. godini za djelo «Knjige i zbivanja», itd.

Autor je i koautor više od trideset knjiga, monografija i udžbenika. Istovremeno je do sada objavio preko 500 različitih članaka, rasprava, studija, osvrta i dragih radova iz historije političkih i pravnih institucija BiH i bivše Jugoslavije, političkog i kulturnog razvitka Bošnjaka, te različitih pitanja iz oblasti međunarodnih odnosa i općenito razvitka civilizacije. Više radova je objavio u prijevodu na nekoliko stranih jezika (engleski, njemački, arapski, turski, perzijski, albanski).

 

Program skupa

MUSTAFA IMAMOVIĆ

45. godina naučnog i publicističkog rada

 

 

   

Petak, 23. oktobar 2009. godine

     

U poslijepodnevnim satima doček gostiju skupa

18,00    Press konferencija povodom početka skupa
     
20, 00 sati    
    Podravna riječ organizatora skupa
    Zajednička večera
     
   

Subota, 24. oktobar 2009. godine

     
     
8,30 – 9,30   doručak
10,00   Otvaranje i početak rada skupa
    – Predstavljanje biografije prof. Dr. Mustafe Imamovića
    – Bibliografija prof. Dr. Mustafe Imamovića
    – Naučni doprinos prof. Dr. Mustafe Imamovića
     
     
11,30   Kafe pauza
     
12,00   I –  MUSTAFA IMAMOVIĆ

NAUČNI DOPRINOS

     
14,00   PAUZA ZA RUČAK
15,30   OBILAZAK GRADA
18,00    
    II – HISTORIJSKO-PRAVNE TEME

 

20,00   VEČERA
   

Nedjelja, 25. oktobar 2009. godine

8,30 – 9,30   doručak
10,00    
    III – BOSNA I HERCEGOVINA

DRŽAVNO-PRAVNA I KULTURNA HISTORIJA

11,30    
    Kafe pauza
12,00  

Diskusija, zaključci

13,00  

Ispraćaj gostiju

 

 

Public InstitutionPublicLibraryAlijaIsaković ” Gradačac Nenavištebb, 76250 GradačacTel/fax: +387 35 821-750

e-mail: javna.bi@bih.net.ba website: www.diwanmag.com.ba

www.biblioteka-gradacac.com.ba

Public Scientific Institution “Institute for history  Sarajevo” 71000 Sarajevo, Alipašina br. 9,Fax ++ 387 (0)33 217-263;

e-mail: nauka@bih.net.ba
website: www.iis.unsa.ba

Coordinator:  Ph. D. Edin Mutapčić, doc.  tel: +387/0/61 195-490 edin.mutapcic@bih.net.ba
e.mutapcic@gmail.com

It is a special pleasure toinvite you to take part in the scientific assembly:

MUSTAFA IMAMOVIĆ 45th year of scientific and nonfictional work

Which is to be kept in Gradačac on 23rd – 25th October 2009?

As the theme of your presentation you can choose among a wide spectrum of legal-historical, political, cultural or other themes which were presented as the focus of interest of Professor Mustafa Imamović or among his scientific works. If you are interested in taking part in the quoted assembly, please fill in the enclosed application form and send it to the above address by 29th June 2009 at the latest. The organizer bears the participants’ costs of accommodation. If you are not able to participate in the quoted assembly, please magnify it by sending some of your reports (presentations). Your reports will be published in the Anthology of the quoted assembly.

ORGANIZATIONAL BOARD

Mustafa Imamović was born in Gradačac on January 29, 1941, where he finished primary and secondary school. He studied at the Faculty of Law in Belgrade, where he, along graduating in 1963, was chosen for the assistant professor at the Historical-Legal chair. He obtained his Master’s Degree and his Doctor’s Degree at the same college in 1967 and 1971. In 1972, he worked as a Docent and taught General History of the State and Law. Besides in Belgrade, he taught the same subject at the Faculty of Law in Rijeka in 1989/90 and 1990/91. From the 1st October 1973 until today he has been working at the Faculty of Law in Sarajevo lecturing the subject The National History of the State and Law.

He was teaching the subject Roman law from 1992 to 1995. He has also been a longtime part-time professor at the Faculty of Law in Mostar. Additionally, he was a lecturer at some higher universities in the USA and Europe.

In this way he spent the academic year 1977/78 as the holder of the Fulbright scholarship at the University in Michigan (University of Michigan, Ann Arbor), working as a collaborator- researcher (R&Ds fellow) at the Centre for Russian and East European Studies.

In 1984, he was a visiting professor at Yale University in New Haven (Connecticut, USA), where he ran a one-semester course about the Ottoman Impact on the Balkan.

During the year 1998 he was a visiting professor at the Central European University in Budapest, where he ran a postgraduate course about the secularization on the Balkan.

In autumn 1999, he again stayed at the University in Michigan working as a visiting professor and lecturing a postgraduate course about states, empires and political imagination. In addition, he gave a guest performance with lectures and reports at some higher universities and organized scientific assemblies in the former Yugoslavia and in some other countries.

He was awarded for his scientific and teaching work. He received the Republic Prize for Science ‘’Veselin Masleša’’ in 1987, Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva for his work ‘’Histories of Bosnians’’ in 1998, Charters of the University in Sarajevo on the occasion of celebrating 50 years of its foundation and work in 1999, ‘’Preporod’’ Prize for science in 2003. He also received Šestoaprilska Memorial Medallion Gradačac before the war, and after the war, the gold badge of the Municipality Gradačac. In 2008, he was pronounced the best author of the year for his work ‘’Knjige i zbivanja’’.

He is the author and coauthor of more than thirty books, monographs and textbooks. So far, he has published 500 different articles, debates, studies, reviews and other works about the history and the political and legal institution of Bosnia and Herzegovina and the former Yugoslavia, political and cultural development of Bosnians, and different questions in the domain of international relations and general development of the civilization. Many of his works are translated into some foreign languages (English, German, Arabic, Turkish, Persian, and Albanian).