Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji u ul. Hazna

Danas su započeti radovi na rekonstrukciji ulice Hazna ( faza IV ) u Gradačcu. Vrijednost radova je 99.973,24 KM.

Trenutno se radi da izgradnji kanala za odvodnju oborinskih voda koji će omogućiti da svi viškovi vode koji se pojave na ovoj saobraćajnici budu na kvalitetan način riješeni.

 

Završetkom ovih radova započet će radovi u MZ Vida 1 na rekonstrukciji lokalnog puta na dionici od  „Točka“ do raskrsnice ulica Hazna i „Branilaca Vide“.