MUP TK: Prezentacija novih policijskih vozila

Danas (06.12.2019.)  je u krugu Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK-a organizovana je prezentacija 15 motornih vozila, koje je Uprava policije nabavila u cilju efikasnijeg izvršavanja operativnih zadataka.

U svojim obraćanu direktor Uprave policije Dževad Korman istakao je, da od finansijskog osamostaljenja Uprave policije MUP-a TK (01.04.2019.god.) ovo realizacija prve veće nabavke vrijednosti oko 700 000 KM, a radi se o 14 putničkih motornih vozila, 1 specijaliziranog vozila za prevoz službenih pasa, a očekuje se isporuka  4 specijalizirana vozila za prevoz osoba lišenih slobode (tzv. Marice).

Pored navedenog, u toku je realizacija nabavke i isporuka službenih pištolja u vrijednosti oko 100 000 KM, sredstava radio-veze, kompjuterske opreme, opreme i laboratorijskog materijala za kriminalističko-tehnička vještačenja,  digitalnih fotoaparata, zatim drona sa termovizijskom kamerom, što će doprinjeti izviđanju i pretragama terena.

Takođe, u toku je ralizacija nabavke i isporuka 200 policijskih unoformi sa obućom, kao i zimska obuća za kompletan policijski sastav Uprave policije MUP-a TK.

Izvršena je nabavka dispečerskog centar za praćenje vozila i policije na terenu, kojom će se vršiti digitalno praćenje policijskih službenika, odnosno njihova detekcija, što će omogućiti racionalnije korištenje ljudskih resursa, a svakako i podići nivo same sigurnosti policijskih službenika. Sistem je pušten u probni rad, kojim je pokrivena nadležnost Policijske uprave Tuzla, a uskoro se očekuje pokrivanje cijelog Kantona navedenim sistemom.

Sredinom 2019.godine plate policijskih službenika Uprave policije MUP-a TK su povećane,  u cilju ispunjenja zakonske obaveze usklađivanja visine plata policijskih službenika u  kantonalnim MUP-ovima (u iznosu ne manjem od 80%) sa iznosom visine plata policijskih službenika Federalne Uprave policije.

Svakako, nećemo stati na ovim nabavkama i očekujemo od Vlada TK da prepozna značaj materijalno tehničkog opremanja policije, jer samo dobro obučena, opremljena i dobro plaćena policija jeste garant sigurnosti našeg kantona.