LIRSKA PJESMA KOJA NAGOVJEŠTAVA HUSEIN-BEGOVO ROĐENJE

0

Čitajući ovu prelijepu pjesmu, vjerovatno će te zapaziti njen naziv u kojem stoji da je to lirska pjesma, pa hajde da odmah vidimo zašto ta pjesma spada u lirsku poeziju i šta je to lirska poezija. Prije svega recimo da se još u antičkom dobu poezija dijelila na lirsku, epsku i dramsku, kao i to da je lirska poezija vjerovatno stara koliko i sam jezik, ili bar koliko i čovjekova potreba da iskazuje svoja osjećanja.
U početku je ona bila gotovo nerazdvojno vezana uz muziku i ples, kao dio jedne sinkretičke umjetnosti, koja je i danas svugdje popularna i u kojoj se pjesme pjevaju uz pratnju muzike i obično uz ritmičke pokrete tijela.
U antičkoj Grčkoj takve pjesme su najčešće pjevane uz pratnju nekog muzičkog instrumenta. Obično je to bila lira, pa je tako i nastala riječ lirska. Već kod nekih antičkih pjesnika, riječi pjesme su postale važnije od muzičke pratnje, pa je i sama pjesma sve više postajala samostalna jezička umjetnost pri ćemu se pjesme recituju bez muzike.

Mirza Avdičević