Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2021. godinu

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i tačke XV stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona”, broj: 02/1-11-10925-1/21 od 01.06.2021. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


J A V N I  P O Z I V

za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2021. godinu

 


I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, sa pozicije 31010003 – “Podrška razvoju Kantona”, a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. refundacija uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće
zaposlenika za mjesec mart 2021. godine privrednim subjektima
sa područja Tuzlanskog kantona do 400.000,00 KM
2. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
nabavku opreme, alata i repromaterijala do 1.800.000,00 KM
3. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
digitalnu transformaciju do 120.000,00 KM
4. subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 500.000,00 KM
5. subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme,
alata i repromaterijala do 100.000,00 KM
6. subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima
obrtnika do 10.000,00 KM
7. sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih
međunarodnih fondova do 50.000,00 KM

Sve potrebne informacije o javnom pozivu, zahtjeve i ostale obrasce (Izjave) po pojedinim projektima možete pronaći na sljedećim linkovima:


PRILOZI:

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava Podrska razvoju Kantona za 2021. godinu


1. REFUNDACIJA UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA NA PLAĆU I IZ PLAĆE ZAPOSLENIKA ZA MJESEC MART 2021. GODINE

SMJERNICE_Refundacija uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika za mjesec mart 2021. godine privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona
ZAHTJEV_ Refundacija uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika za mjesec mart 2021. godine privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona

2. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
SMJERNICE_Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alat i repromaterijala
ZAHTJEV_ Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alat i repromaterijla

3. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU
SMJERNICE_Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju
ZAHTJEV_ Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju

4. SUBVENCIJE OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
SMJERNICE_ Subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
ZAHTJEV_ Subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala

5. SUBVENCIJE NOVOOSNOVANIM MMSP I OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
SMJERNICE_ Subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
ZAHTJEV_ Subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala


6. SUBVENCIJE ZA PODRŠKU OBRTNIČKIM KOMORAMA I UDRUŽENJIMA OBRTNIKA

SMJERNICE_ Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika
ZAHTJEV_ Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika

7. SUFINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA FINANSIRANIH IZ EU I/ILI DRUGIH MEĐUNARODNIH FONDOVA
SMJERNICE_ Sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova
ZAHTJEV_ Sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova

IZJAVE
Izjava_o_korištenim_pomoćima_male_vrijednosti
Izjava_o_ostvarenim_rezultatima_poslovanja_za mikro_mala_srednja preduzeća
Izjava_o_realizaciji_projekta_komore_udruženja_fondacije

administrator

Related Articles