Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i tačke XV stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona”, broj: 02/1-11-10925-1/21 od 01.06.2021. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


J A V N I  P O Z I V

za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2021. godinu

 


I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, sa pozicije 31010003 – “Podrška razvoju Kantona”, a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. refundacija uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće
zaposlenika za mjesec mart 2021. godine privrednim subjektima
sa područja Tuzlanskog kantona do 400.000,00 KM
2. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
nabavku opreme, alata i repromaterijala do 1.800.000,00 KM
3. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
digitalnu transformaciju do 120.000,00 KM
4. subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 500.000,00 KM
5. subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme,
alata i repromaterijala do 100.000,00 KM
6. subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima
obrtnika do 10.000,00 KM
7. sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih
međunarodnih fondova do 50.000,00 KM

Sve potrebne informacije o javnom pozivu, zahtjeve i ostale obrasce (Izjave) po pojedinim projektima možete pronaći na sljedećim linkovima:


PRILOZI:

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava Podrska razvoju Kantona za 2021. godinu


1. REFUNDACIJA UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA NA PLAĆU I IZ PLAĆE ZAPOSLENIKA ZA MJESEC MART 2021. GODINE

SMJERNICE_Refundacija uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika za mjesec mart 2021. godine privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona
ZAHTJEV_ Refundacija uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika za mjesec mart 2021. godine privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona

2. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
SMJERNICE_Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alat i repromaterijala
ZAHTJEV_ Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alat i repromaterijla

3. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU
SMJERNICE_Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju
ZAHTJEV_ Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju

4. SUBVENCIJE OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
SMJERNICE_ Subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
ZAHTJEV_ Subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala

5. SUBVENCIJE NOVOOSNOVANIM MMSP I OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
SMJERNICE_ Subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
ZAHTJEV_ Subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala


6. SUBVENCIJE ZA PODRŠKU OBRTNIČKIM KOMORAMA I UDRUŽENJIMA OBRTNIKA

SMJERNICE_ Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika
ZAHTJEV_ Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika

7. SUFINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA FINANSIRANIH IZ EU I/ILI DRUGIH MEĐUNARODNIH FONDOVA
SMJERNICE_ Sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova
ZAHTJEV_ Sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova

IZJAVE
Izjava_o_korištenim_pomoćima_male_vrijednosti
Izjava_o_ostvarenim_rezultatima_poslovanja_za mikro_mala_srednja preduzeća
Izjava_o_realizaciji_projekta_komore_udruženja_fondacije