Gradski štab CZ zahtijeva od Gradske uprave otkazivanje svih kulturno-zabavnih manifestacija i drugih propratnih sadržaja sajma, koje organizuje Gradska uprava

0

Dana, 5.8.2020.godine, održana je 11. vanredna sjednica Štaba CZ Grada Gradačac na kojoj je donešeno nekoliko zaključaka i mjera u cilju poboljšanja trenutne epidemiološke situacije na području grada Gradačac.

Zbog pogoršane higijensko-epidemiološke situacije na području grada Gradačac potrebno je izvršiti ponovo aktiviranje štabova civilne zaštite mjesnih zajednica, te pojačati angažovanje gradskih inspekcija u cilju praćenja i kontrole lica kojima su izrečene mjere izolacije, praćenja i kontrole ostalih mjera i aktivnosti na zaštiti stanovništva, u skladu sa naredbama i preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva F BiH i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK.

U skladu sa zaključcima Gradskog vijeća Grada Gradačac, koji su donešeni na hitnoj sjednici održanoj u utorak 04.08.2020., Gradski štab zahtijeva od Gradske uprave otkazivanje svih kulturno-zabavnih manifestacija i drugih propratnih sadržaja sajma, koje organizuje Gradska uprava, na kojima dolazi do masovnijeg okupljanja stanovništva u cilju sprečavanja širenja zaraze koronavirusom (COVID-19).

U slučaju održavanja manifestacije Sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, Gradski štab civilne zaštite traži od organizatora dostavljanje Programa sadržaja sajma i Plan provođenja mjera zaštite od koronavirusa, odnosno način provođenja mjera dezinfekcije javnih površina, otvorenih i zatvorenih prostora, mjera i aktivnosti na sprečavanju eventualnog širenja koronavirusa, za vrijeme održavanja manifestacije, shodno važećim naredbama i preporukama Federalnog i kantonalnog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva.

Gradski štab civilne zaštite Grada Gradačac je također donio zaključak da traži od organizatora sajma, dostavljanje saglasnosti za održavanje sajamske manifestacije, ukoliko su istu dobili, shodno aktima i eventualnim preporukama viših nivoa vlasti sve u cilju sprečavanja pojave koronavirusa ( COVID 19 ) na području grada Gradačac.