Gradonačelnik podijelio 190 000,00 KM odabranim mjesnim zajednicama

0

Na osnovu člana 14.  Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačca za finansiranje/sufinansiranje kapitalnih programa/projekta mjesnih zajednica na području općine Gradačac i Prijedloga kapitalnih programa/projekata MZ koje ispunjavaju uslove Javnog poziva dostavljenog od strane   Komisije  za ocjenjivanje i izbor kapitalnih  programa/projekata  mjesnih zajednica   prijavljenih  na  Javni  poziv  Grada Gradačac  za 2020. godinu,  Gradonačelnik donosi:

KONAČNU LISTU  PROGRAMA/ PROJEKATA MZ KOJE SU ISPUNILE USLOVE  JAVNOG POZIVA

za odabir kapitalnih  programa/ projekata mjesnih zajednica   koji će se finansirati/sufinansirati   iz  Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu ekonomska pozicija:  615311  – kapitalni transferi  neprofitnim organizacijama u iznosu od 190.000,00 KM.

KONAČNU LISTU KAPITALNIH PROGRAMA/PROJEKATA MZ KOJI NISU ISPUNILE USLOVE JAVNOG POZIVA

za odabir kapitalnih  programa/ projekata mjesnih zajednica   koji će se finansirati/sufinansirati   iz  Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu  ekonomska pozicija:  615311   –  kapitalni transferi  neprofitnim organizacijama u iznosu od 190.000,00 KM.

DOWNLOAD

Konačne liste