spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Dom zdravlja Gradačac: Javni oglas za prijem 6 radnika

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku prijema u radni odnosu JZU Dom zdravlja Gradačac br: 2604/19 od 05.06.2019.god.,Saglasnosti Upravnog odbora Ustanove br: 4337/19 od 03.09.2019.,te člana 46.Statuta JZU Dom zdravlja Gradačac, zamjenik direktora Ustanove raspisuje J A V N I O G L A S za prijemradnikau radni odnos:

 

NA NEODREĐENO VRIJEME

1-diplomirani psiholog -1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

2-med.tehničar u timu porodične medicine -1 izvršilac , na neodređeno vrijeme

 

NA ODREĐENO VRIJEME

3-referent za javne nabavke-1 izvršilac, do 14 mjeseci ili do povratka radnika sa bolovanja

4-stomatološki tehničar-1 izvršilac, do 6 mjeseci

5-spremačica,-1 izvršilac do 10 mjeseci,

6-fizioterapeut –1 izvršilac do 3 mjeseca .

Cjelokupan oglas možete pogledati na stranici DZ Gradačac .

Gradacac.ORG

Vezane objave

Posljednje objave