CIK – preliminarne liste: SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE SDBIH

0

02711 SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE SDBIH 1 ELVIR PEŠTALIĆ 2 RASEMA NOVALIĆ 3 ENIR ŠAKIĆ 4 INDIR DELIOMEROVIĆ 5 ALMEDINA KURBAŠIĆ 6 JUSUF GOLAĆ 7 ATIF IMŠIROVIĆ 8 NERMA HASANBAŠIĆ 9 SELMA FAZLIĆ 10 SAMIR HEĆIMOVIĆ 11 DŽENIDA UNKIĆ 12 NIHAD GROMIĆ 13 AZRA H MEHMEDOVIĆ 14 NEDŽAD ISIĆ 15 ALMIR OMEROVIĆ 16 MIRELA BIBERKIĆ 17 IRFAN OMEROVIĆ 18 AIDA IBRANOVIĆ 19 ADMIR KUNIĆ 20 SAFET HUSEINOVIĆ 21 DŽENANA JUKAN 22 ELVEDIN HUSEINAGIĆ 23 NERMA BRISTRIĆ 24 NEDŽAD FAZLIĆ 25 ADEM IBRAHIMOVIĆ 26 JASNA MURATOVIĆ 27 MAID BAJRAMOVIĆ 28 EMINA NURKIĆ 29 SADMIR MEŠANOVIĆ 30 ALEN TURBIĆ 31 LEJLA BRISTRIĆ 32 VAHID HANIĆ 33 ASMIRA ĆULAH ZUKIĆ 34 OSMAN MUJANOVIĆ

Sarajevo, 14.09.2020. godine – Centralna izborna komisija BiH je danas na web stranici www.izbori objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

 

Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i  396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca  i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

 

Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjeriti objavljene podatke na sljedećem linku
https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Ostalo/Preliminarne_kandidatske_liste_2020_14_9.pdf