CIK – preliminarne liste: BPS-SEFER HALILOVIĆ

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ 1 NERMIN HUREMOVIĆ 2 DŽENANA AGIĆ 3 AZUR AHMETAŠEVIĆ 4 NEVRES MULAIBRAHIMOVIĆ 5 AMELA ĐONLIĆ 6 ĆAMIL KARIĆ 7 MERSED OSMIČIĆ 8 ADISA VIDAKOVIĆ 9 SENIJA HUREMOVIĆ 10 SEMIR ĐONLIĆ 11 SABIRA ALJKANOVIĆ

Sarajevo, 14.09.2020. godine – Centralna izborna komisija BiH je danas na web stranici www.izbori objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

 

Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i  396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca  i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

 

Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjeriti objavljene podatke na sljedećem linku
https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Ostalo/Preliminarne_kandidatske_liste_2020_14_9.pdf