CIK – preliminarne liste: SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE 1 MERSED ŠALDIĆ 2 FATIMA IBRANOVIĆ HADŽIMEHIĆ 3 MEHMED SELIMOVIĆ 4 NEDŽAD ŠKORIĆ 5 IVANA MILIČEVIĆ 6 DENIS BEGOVIĆ 7 MUHIDIN MAŠIĆ 8 JASMINKA KARAHMETOVIĆ 9 LEJLA DIDIK SARAJLIĆ 10 ADNAN FEJZIĆ 11 EMINA OMERANOVIĆ 12 AMIR JAKEŠKIĆ 13 ADELA MUSTAFAGIĆ ŠALDIĆ 14 SINIŠA BAKOVIĆ 15 SELMIR KARIĆ 16 ALMIRA OSMIĆ 17 ADEL JUKAN 18 AMELA SIVIĆ 19 MIRALEM ALJIĆ 20 ENSAR HUSEINBAŠIĆ 21 EMINA TALETOVIĆ 22 ARMIN MUJČIĆ 23 EDINA PAŠALIĆ 24 MIRALEM TOPALOVIĆ 25 SENAHID HASIĆ 26 AMELA OMERAGIĆ 27 FATMIR SARAJLIĆ 28 EMINA PEŠTALIĆ 29 MENSUR ŠALDIĆ 30 HAMZA BEŠIĆ 31 FATIMA TOPČAGIĆ 32 ARMIN BIJELIĆ 33 EMA SPAHIĆ 34 EMIR HASANOVIĆ

Sarajevo, 14.09.2020. godine – Centralna izborna komisija BiH je danas na web stranici www.izbori objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

 

Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i  396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca  i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

 

Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjeriti objavljene podatke na sljedećem linku
https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Ostalo/Preliminarne_kandidatske_liste_2020_14_9.pdf