CIK – preliminarna lista: STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

0

025 OV/SO/GV/SG/SD GRADAČAC / ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА/СКУПШТИНА ДИСТРИКТА ГРАДАЧАЦ

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

1 HASAN OSMANOVIĆ 2 HASNIJA BEŠIĆ 3 MIRZA HODŽIĆ 4 MUJO DŽINIĆ 5 MIRELA BEĆIRBAŠIĆ KOVAČEVIĆ 6 REFIJA HUSEINAGIĆ 7 MIRALEM ŠAHDANOVIĆ 8 VEDAD SUBAŠIĆ 9 LEJLA KUJRAKOVIĆ 10 AMIR ĐONLIĆ 11 ALISA KLOPIĆ 12 SADMIR AVDIĆ 13 EMINA ARNAUTOVIĆ 14 RAIF OMERAGIĆ 15 VEDAD HASANOVIĆ 16 DAMIRA BRIČIĆ 17 MUSTAFA KUJRAKOVIĆ 18 NADIRA BRISTRIĆ 19 SAMIR MULAMURATOVIĆ 20 ELVIS SMAJIĆ 21 IFETA ALJKANOVIĆ 22 MUHAREM PEZEROVIĆ 23 ŠEJLA BEŠIROVIĆ 24 ENIS HUSEINOVIĆ 25 ADNAN ŠALDIĆ 26 FATIMA SMAJIĆ 27 AMEL BRISTRIĆ 28 ALMA JAHIĆ 29 MUNEVER MAŠIĆ

Sarajevo, 14.09.2020. godine – Centralna izborna komisija BiH je danas na web stranici www.izbori objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i  396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca  i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjeriti objavljene podatke na sljedećem linku
https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Ostalo/Preliminarne_kandidatske_liste_2020_14_9.pdf