CIK preliminarne liste: SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 1 ELVEDIN HRNČIĆ 2 INDIRA OMERAGIĆ 3 EMIR HUSKIĆ 4 LEJLA DERVIŠEVIĆ 5 NEDIM UNKIĆ 6 ZEHRA TALETOVIĆ 7 LATIF DIVLJANOVIĆ 8 FUAD SULJKANOVIĆ 9 SENADA HALILOVIĆ 10 FATMIR HRŠTIĆ 11 AMIRA IDRIZOVIĆ 12 RAMO MUMINOVIĆ 13 FAKIZA FAĆIĆ GLAVIĆ 14 NERMIN BIBERKIĆ 15 NIHAD VEJZOVIĆ 16 INZIRA ĆORIĆ 17 EDIS MAHMUTOVIĆ 18 DŽENITA GOLAĆ 19 NEDŽAD BRISTRIĆ 20 MAHIR MEHMEDIĆEVIĆ 21 ZLATKA HALILKOVIĆ 22 NISAD AHMETAŠEVIĆ 23 ASMIRA MOĆIĆ 24 ADNAN JAHIĆ 25 SEMIR PAŠALIĆ 26 MERIMA AHMETAŠEVIĆ 27 MAHIR DŽUDŽIĆ 28 KEMALA SELIMOVIĆ 29 IBRAHIM MEŠANOVIĆ 30 OMER DURAKOVIĆ 31 LEJLA DURAKOVIĆ 32 SMAJL OTANOVIĆ 33 AIDA AVDIĆ 34 ARMIN TOKIĆ

Sarajevo, 14.09.2020. godine – Centralna izborna komisija BiH je danas na web stranici www.izbori objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

 

Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i  396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca  i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

 

Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjeriti objavljene podatke na sljedećem linku
https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Ostalo/Preliminarne_kandidatske_liste_2020_14_9.pdf