CIK – preliminarne liste: DEMOKRATSKA FRONTA

01698 DEMOKRATSKA FRONTA 1 BENIJAMIN KOZICA 2 MAIDA MAHMUTOVIĆ 3 RAZIM OMERAGIĆ 4 ALIJA PEKARIĆ 5 LENKA HASANOVIĆ 6 MIRNES VEHABOVIĆ 7 MUNEVER DŽIDIĆ 8 SELMA BRIČIĆ 9 MINELA KURBAŠIĆ 10 MIRZA BAHIĆ 11 AIDA DELIĆ 12 ISMIR BEŠIROVIĆ 13 NAIDA HASIĆ 14 EDIN HASIĆ 15 NAKIR ŠEHOVIĆ 16 SELMA ŠAHDANOVIĆ 17 SEAD HASIĆ 18 HASIBA HASIĆ 19 IZUDIN SMAJLOVIĆ 20 SANEL DAHIĆ 21 AMRA DŽINOVIĆ 22 DINO MORANJAK

Sarajevo, 14.09.2020. godine – Centralna izborna komisija BiH je danas na web stranici www.izbori objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

 

Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i  396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca  i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

 

Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjeriti objavljene podatke na sljedećem linku
https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Ostalo/Preliminarne_kandidatske_liste_2020_14_9.pdf