Ponedjeljak, 24 Januara, 2022
Naslovnica "Znamenitosti Gradačca" - Mirza Avdičević

"Znamenitosti Gradačca" - Mirza Avdičević

“Ovaj blog posvećujem svom gradu i mojim sugrađanima sa kojima sam proveo najljepše godine života. U tom cilju, na jedan poseban način želim dati svoj doprinos i otrgnuti od zaborava sve one znamenitosti našeg grada koje čine njegovu dušu. Pri tome nemam pretenzija da pisem o historiji, ali ću se poslužiti historijskim činjenicama i podacima koje su historičari napisali i neka mi ne zamjere ako ih pojedinačno ne pomenem, jer sve što cu pisati, biće iz ljubavi prema mom gradu i ljudima koji su na bilo koji način vezani za Gradačac.”
https://historijagradacac.blogger.ba
Mirza Avdičević,
Marta, 2011.god.

STEĆCI SA PODRUČJA GRADAČCA

Sjeverna Bosna je vrlo siromašna ostacima iz srednjovjekovnog i ranog osmanskog perioda. U Bosni i Hercegovini evidentirano je ukupno oko 60.000 stećaka raznih oblika,...

CRVENA ŠKOLA

Ova zgrada, u narodu poznata kao Crvena škola potiče iz doba austro-ugarske uprave Bosnom, a sagrađena je 1886. godine. Naziv „Crvena škola“ je dobila...

POMINJANJE GRADAČCA ZA VRIJEME OSMANSKE IMPERIJE

Prije nego što kažemo nešto o Gradačcu u Osmanskoj imperiji, pokušajmo dati odgovor na pitanje, “Ko su bile Osmanlije i kako je nastalo Osmansko...

GRADAČAC ZA VRIJEME AUSTRO-UGARSKE UPRAVE BOSNOM I HERCEGOVINOM

Nije mi namjera pisati o historijskoj politici stvaranja, kako velikih carstava, tako i malih država, ali pošto je na redu moje pisanje o znamenitostima...

PRAVOSLAVNA CRKVA SV. ILIJE PROROKA U GRADAČAC

S obzirom da je u prošlosti u Gradačcu živio neznatan broj pravoslavnog stanovništva u gradu nije bilo crkve, već se bogosluženje obavljalo u jednoj...

PORODIČNI ŽIVOT HUSEIN-KAPETANA GRADAŠČEVIĆA

Govoreći o porodičnom životu Husein-kapetana Gradaščevića, samo po sebi se nameće pitanje njegovog odrasatanja i najranijeg djetinjstva. Međutim, o tome je veoma malo podataka...

SAHAT KULA

Prije nogo što iznesemo još podataka o Gradačačkoj sahat-kuli, recimo nešto općenito o svim sahat-kulama. Prije svega treba znati da su sve sahat-kule napravljene...

ORIGINALNI PORTRET HUSEIN-KAPETANA GRADAŠČEVIĆA

O Husein-kapetanu Gradaščeviću je napisano mnogo, ali njegov lik možemo vidjeti na svega nekoliko crteža. Najčesći komentari se mogu svesti na prikazivanje njegovog lika...

KO JE AUTOR PJESME “SA GRADAČCA BIJELE KULE”?

Koliko puta ste, obavijeni aurom sevdaha, zapjevali pjesmu “Sa gradačca bijele kule”. Ako niste, onda ste je barem slušali. I jeste li se ikad...