Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

"Znamenitosti Gradačca" - Mirza Avdičević

“Ovaj blog posvećujem svom gradu i mojim sugrađanima sa kojima sam proveo najljepše godine života. U tom cilju, na jedan poseban način želim dati svoj doprinos i otrgnuti od zaborava sve one znamenitosti našeg grada koje čine njegovu dušu. Pri tome nemam pretenzija da pisem o historiji, ali ću se poslužiti historijskim činjenicama i podacima koje su historičari napisali i neka mi ne zamjere ako ih pojedinačno ne pomenem, jer sve što cu pisati, biće iz ljubavi prema mom gradu i ljudima koji su na bilo koji način vezani za Gradačac.”
https://historijagradacac.blogger.ba
Mirza Avdičević,
Marta, 2011.god.

MAJKA MUNIRA I NJENE ČETIRI SPOMENICE

I sami pomen imena majke Munire Kikić asocira na njenog sina Hasana Kikića, gradačačkog književnika iz vremena prije i za vrijeme Drugog...

PRIČA O POPIVODI

Istražujući znamenitosti Gradačca, skoro uvijek sam imao priliku da ponešto napišem i o ljudima koji su iz nekog razloga bili vezani za tu znamenitost....

IZLETIŠTE POPOVAČA

Može li se pisati o jednoj livadi i jednoj šumi kao znamenitosti nekog grada, pitanje je o kome razmišljam već duže vrijeme. U tom...

DOM KULTURE – MEDRESA MURADIJA

Za uspješan rad medrese usko je vezano i pitanje udžbenika i knjige uopće. Gdje je bilo škola, moralo je biti i knjiga. Ali ne...

PRAVOSLAVNA CRKVA SV. ILIJE PROROKA U GRADAČAC

S obzirom da je u prošlosti u Gradačcu živio neznatan broj pravoslavnog stanovništva u gradu nije bilo crkve, već se bogosluženje obavljalo u jednoj...

ŠAHOVSKI KLUB “GRADAČAC”

Inspirisani taktikom ratovanja ljudi su izmislili igru u kojoj se umjesto na bojnom polju bore na ploči sa 64 crno-bijela polja. Umjesto ratnika, na...

Braća Tipure

Kao što majka Melek-hanuma tri sina Gradaščevića imaše, koje poimenićno Murat-beg, Osman-beg i Husein-beg, zvaše, tako majka Hava tri sina rodi kojima imena,...

JEZERO HAZNA

Pisati o znamenitostima Gradačca, a pri tome ne pomenuti jezero Haznu bilo bi isto kao pjevati pjesmu Sa Gradačca bijele kule, a ne pomenuti...

BRONZINA KUĆA – KAFANA

Ponovo koračam našom čaršijom i nesvjesno puštam da me koraci odvedu u ulicu kuća starih. Na momenat stanem i zatvorim oči. Ne vidim nikoga,...

GRADAČAC U VREMENU KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

Pisati o znamenitostima Gradačca ponekad iziskuje i osvrt na historijske činjenice o povezivanju jednog ili više naroda u teritorijalno-političke cjeline koje su se kroz...