BUKVARA I BEGOVA DŽAMIJA

0

Pored ove dvije džamije, na svom blogu sam ranije obradio Sviračku i Husejniju džamiju, što ukupno čini četiri stare džamije koje potiču iz osmanskog perioda. Prije nego što završim poglavlje o gradačačkim džamijama želim pomenuti da je postojala još jedna džamija i to u samom krugu Gradine, odnosno u dvorištu Kule Zmaja od Bosne. Po arhivskim dokumentima može se zaključiti da je izgrađena prije 1711. godine. Nosila je ime sultana Mehmed Fatiha i bila je u upotrebi sve do okupacije Bosne od strane Austrougarske. Napuštena je 1878. godine jer je austrougarska vlast zatvorila kapije Gradine. Iz 1892. godine ostala je zapisana izjava hafiza Mustafe ef. Imamovića, da na mjestu gdje je postojala džamija nema više ni jednog kamena, već se samo na glavnom zidu Gradine vidi da je tu bila neka zgrada. Inaće, to je bila mala džamija i služila je za tvrđavsku posadu i džemat u toj mahali. Bila je građena od kamena, a imala je drveni krov i munaru. Ni dan, danas, građani Gradačca ne znaju gdje se tačno nalazila ta džamija, ali se iz jednog dokumenta vidi da je bila sa unutrašnje strane bedema gradačačke trvđave.

Tekst napisao, Mirza Avdičević