Asfaltirana nova tri putna pravca

0

U proteklih nekoliko dana završena je rekonstrukcija i asfaltiranje nova tri putna pravca na području grada Gradačac. Radovi su izvođeni u MZ Zelinja Srednja ( dionica odvojak Rijeka ), MZ Zelinja Donja (dionica Hrvatovići ) i MZ Međiđa Donja ( dionice Velagići, Šišići, Brkići i Brdo ).  Ukupna dužina ova tri putna pravca iznosi 931 m a ukupna vrijednost radova je 195.912,14 KM.

Radovi na izgradnji novih putnih pravaca trenutno se izvode i u MZ Jelovče Selo, MZ Požarike i MZ Biberovo Polje. Ove aktivnosti se odvijaju u sklopu projekta „Izgradnje lokalnih puteva na području Gradačca“ koje imaju za cilj modernizaciju lokalnih puteva u Gradačcu.