48 GODINA POSTOJANJA RADIO STANICE GRADAČAC

0

Stari ljudi kažu da iz ljudskog pamćenja ništa ne nestaje, ali da je važno povremeno se prisječatii nekih događaja i informacija kako one, negdje u našem mozgu, ne bi završile duboko zakopane i prašinom prekrivene. Pisci kažu najbolje je knjigu napisati, ali pošto ja nisam pisac, danas ću za vas na svom blogu, jednu priču o Radiju napisati. I neće to biti priča o obićnom radiju, već o čitavoj radio stanici kojoj ime dadosmo „Radio Gradačac“. Krenimo ovako: Radio Gradačac je osnovan 1965. godine i djelovao je u okviru tadašnjeg Narodnog Univerziteta. Bila je to amaterska radio-stanica, smještena u Domu kulture, danas zgradi Medžlisa IZ u Gradačcu. Oprema za Radio Gradačac nabavljena je uz pomoć našeg sugrađanina Stjepana Šibera, koji je u to vrijeme radio kao stručnjak za vojne radio uređaje koji su se proizvodili u RIZ-u Zagreb.
U skučenom prostoru od samo dvije postorije, svu tehničku pripremu su obavili tehničari Radio Sarajeva. Antena je bila postavljena na vrhu Gradine i prvi glas je otišao u etar sa odašiljača snage 0,05 KV, na talasnoj dužini od 210 metara, 6.aprila 1965. godine.
Po adaptaciji zgrade kotarskog načelništva i austro-ugarskog katastra u kompleksu starog grada, 1967.godine Radio Gradačac je premješten u njene prostorije, gdje se i danas nalazi. U to vrijeme, po opremi i prostoru, bila je to jedna od najbolje opremljenih lokalnih radio stanica u bivšoj državi Jugoslaviji. Odlukom Skupštine opštine, od 1. januara 1980. godine osnovan je Centar za informisanje, obrazovanje i kulturu “Vaso Pelagić”, u čijem sastavu je bila i stanica Radio Gradačac. Svoj kontinuitet nastavila je u preimenovanom centru koji danas nosi naziv Centar za kulturu ”Ahmed Muradbegović”. No, vratimo se ponovo na sami početak i recimo da su prvu redakciju Radio Gradačca činili sljedeči entuzijasti: Safet Bahić – direktor Univerziteta koji je ujedno bio glavni i odgovorni urednik, Ivo Ungaro – muzički i tehnički urednik, Sejfo Šarić – prvi lektor i urednik programa iz kulture, Sadik Šehić – urednik turističke i zabavne emisije, Mehmed Hadžiomerović, urednik sportskog programa, Suad Imamović – urednik emisije za poljoprivredu i Dragan Popović – urednik za oblast društvenih i političkih organizacija. Radio Gradačac je u početku svoj program emitovao samo nedjeljom u jutarnjim satima i utorkom u vremenu od 12 – 17 sati, a nešto kasnije i petkom.
Prvi spikeri Radija Gradačac bili su Hazim Džanhodžić, Nada Cvitkušić i Ljiljana Mokrić. Slijedili su ih: Feriha Kukuruzović, Mirjana Stevanović, Rašid Ćosić, Muhamed Lalić, Besima Majremić, Mehmedalija Mahmutović, Ševko Mešanović, Rabija Sadiković, Barušić Mara, Ljubica Gligorević i dr. U ovom mediju svoje mjesto su imali i Agan Kevrić, Suada Sahačić, Stjepan Stjepić, Nejra (Sarajlic) Cvjetinović, Ahmet Halilović, Manda Anić i Taib Duraković.

Kao saradnici su učestvovali Darko Mićić, Dubravka Novaković, Bojan Bahić, Nizam Šarić, Adnan Gradaščević, Vahid Klopić, Mirsa Fazlić i još mnogi drugi.
Veliki broj novinara, urednika, spikera i tehničara svih generacija su, svako na svoj način, i svako u svom periodu, ugradili djelić sebe u ovaj medij.
U svom dugogodišnjem radu, baš kao i svaka firma ili pojedinac, i ovaj medij je imao dobrih i manje dobrih perioda.
U sami vrh treba istaknuti period od ‘92-‘95 godine u kojem su radnici “Ratnog Radia 92” obavljali izuzetno delikatnu funkciju, kada su istovremeno informisali, spajali i tješili, ali i uveseljavali i zabavljali. Nemoguće je ne spomenuti veliki doprinos Mustafe Novalića u formiranju RR92 i ratne ekipe koju su činili: Raif Omeragić, Ernes Hadžimuhamedović, Ahmet (Nagib) Halilović, Džemal Delić, Dževad Pašalić, Amra Šaljo, Samira Matanović, Meliha Kavazović, Nedžad Topčagić, Abduselam Abdulahović, Emina Duraković, Samira Džinović i Mirsad Berković. Veliku pomoć u tehničkom smislu pružali su vrsni radioamateri Izudin Topčagić i Mirsad Huskić. Dio tadašnje ekipe i danas čini okosnicu Radio Gradačca, koji djeluje u okviru Centra za kulturu “Ahmed Muradbegović”.
Odlukom OV Gradačac, 2010-te godine, za 45 godina uspješnog rada, a posebno za doprinos “Ratnog Radija 92”, Radio Gradačac je nagrađen priznanjem “Zlatni grb grada”.
Radio Gradačac, kao javna radiostanica, svojom programskom koncepcijom i sadržajima danas se nalazi u funkciji javnog medijskog servisa svih građana u svojoj zoni pokrivanja, za šta posjeduje dugoročnu dozvolu za emitovanje Regulatorne agencije za komunikacije BiH.
U stvaranju programa učestvuje šet radnika, na čelu sa glavnom i odgovornom urednicom Azrom Okanović. Svi oni smatraju da su pitanja iz svakodnevnog života građana prioritet njihovog Radija, koji je ujedno i dio svakog kulturnog, sportskog, humanog ili političkog događaja na opštini Gradačac. Poželimo im uspješan i dugovječan rad, a ja se posebno zahvaljujem novinarki Melihi K. Hečimović, koja mi je nesebično pomogla u prikupljanju informacija za ovu priču.

Mirza Avdičević