Žena iz Potok mahale koju je volio cijeli grad, NEZIĆ ASIJA-SIKA

Pisati o znamenitostima Gradačca neminovno povlači za sobom i pisanje o njegovim znamenitim ljudima. Sama pomisao na gradačačke znamenite ljude upućuje nas na one koji su ostavili značajne tragove u njegovoj proslošti. Među prvima je svakako Husein kapetan Gradaščević, a onda književnici Ahmed Muradbegović i Hasan Kikić, zatim narodni heroji iz drugog svjetskog rata i čitava plejada iz reda rukovodno-političkog kadra za vrijeme jugoslavenske države. Naravno bilo je tu znamenitih ljudi i iz reda kadrova javnih ustanova poput zdravstva, školstva, pravosudnog sistema i sistema opštinskih upravnih organa. Mnogobrojni sportisti i članovi raznih sportsko-rekreativnih društava postali su znameniti, ali bilo je i onih iz reda tzv. obične radničke klase. Zato ja, danas, hoću da pišem o jednoj našoj sugrađanki baš iz ovog posljednjeg reda, ne zato kako bi u drugi plan stavio one koji su poznati, već zato što se radi o ženi koja je zaslužila da se onjoj piše i da se u znamenite ljude, naše čarsije, uvrsti. Bila je to Nezić Asija, poznata kao Sika. Rođena je 1921. godine i čitav svoj život proživjela je u našoj čaršiji.
Posljednje njeno prebivalište bilo je u ulici Ibrahima Kapetanovića poznatoj kao Potok mahala. Kao samohrana majka odhranila je troje djece, od kojih dva sina, Mehu i Osmana, kao i jednu kčerku koju svi u Gradačcu znaju po imenu Minkica. Svi oni su postali naši ugledni sugrađani. Sika je radila u tvornici “TMD” i odatle je 1983. godine otišla u zasluženu penziju. Iako je slabo vidjela i imala problema sa hodanjem, svakodnevno je pješačila do svoje tvornice i po nekoliko puta u toku dana dolazila u centar čaršije, do pošte i opštinskih organa, u koje je donosila i odnosila raznu pisanu poštu. Pri tome je uvijek zastajkivala kad nekoga poznatog sretne sa obaveznim obračanjem “Kako si sine, kako su ti djeca, kako su mati i otac. Poselami ih bogati”. Bila je bistrog uma i mnogo naroda je znala. Pamtila je detalje. Moja supruga se još uvijek rado sjeća susreta sa Sikom 1996. godine kad ju je prepoznala prilikom prve polijeratne posjete Gradačcu. Taj susret nikada neće zaboraviti. Sikino pamćenje je išlo dotle da, ako je neko imao dvoje djece od kojih su jedno muško, a drugo žensko, Sika je to dobro upamtila tako da je prilikom obraćanja tačno znala šta pita. Kao pisac ovih redova sa svojom porodicom živio sam u istoj mahali gdje i Sika. Svakodnevno smo se sretali i razmjenjivali po nekoliko riječi. Ona je znala da se moja supruga zove Paša, isto kao što se zove i moja setra Paša, pa je uvijek naglašavala svoje pitanje kako bi se znalo na koju od njih dvije se to odnosi. Posebno je voljela djecu, a naročitu paznju je poklanjala dječacima i djevojčicama iz njene Potok mahale. Nema ni jednog djeteta iz ulica, a da ga Sika nije oslovila sa sine i pomilovala po glavi. Veoma često je iz đepova vadila bombone i davala ih djeci. Ali ne samo djeci. Sika bi znala krenuti iz čarsije svojoj kući sa punim cekerom hrane i svakodnevnih kućnih potrebština, koje bi sve podijelila svojim sugrađanima za koje je smatrala da im je potrebnije nego njoj samoj. Njena dobrota je bila nemjerljiva i teško je naći riječi kojima bi se to opisalo. Bila je uvijek lijepo obućena i uredna. Vodila je računa o svom izgledu. Njene šarene dimije i bluze živih boja, kao i lijepa marama na glavi, davali su joj izgled probeharale trešnje koja prkosi nadolazećem ljetu. Umrla je 2004. godine i sahranjena u starom gradačačkom mezarju zvanom “Kadić bašča”. Tog danam sva su se djeca iz njene mahale lijepo obukla i tako pokazala poštovanje prema svojoj Siki. Sa suzama u očima ispratili su je iz svoje i njene Potok mahale. U njihovoj ulici ostala je Sikina kčerka Minkica da ih podsjeća na njihovu staru, dobru Siku. Sa svim dužnim poštovanjem i lijepim uspomenama, poklanjam ovu priču ženi, koju su svi voljeli.

O znamenitostima Gradačca možete više pročitati ako kliknete na BLOG ”.

Mirza Avdičević