Završni radovi u ul. Hasana Durmiševića

0

U sklopu Sporazuma o saradnji u realizaciji Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobrenim projektima sanacije ( rehabilitacije ) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona započeti su radovi na sanaciji lokalnih cesta u Gradačcu. Sporazum je potpisan između Grada Gradačac i Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta TK.

Trenutno se vrše završni radovi asfaltiranja na dijelu gradske ulice Hasana Durmiševića, dionica od izlaza iz ul. 7. bataljona do izlaza iz ul. Šehida, dužine 242,50 m. Vrijednost ove dionice je 49.963,02 KM.

Za sledeću sedmicu planirano je asfaltiranje i dijela lokalne ceste za Bagdale, dionica od iz ul. Šehida do izlaza iz ul. Čelikovača, dužina 577m a ukupne vrijednosti 116.122,71 KM.

Napominjemo da je za ovu godinu u Budžetu Grada Gradačac planirano milion KM za rekonstrukciju lokalnih saobraćajnica na području Gradačca.