spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Vlada TK: 750.000 KM poticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika boračkih kategorija

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila uslove, kriterije i postupak za dodjelu finansijskih sredstava za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice. Za realizaciju ovog programa Vlada je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu osigurala ukupno 750.000,00 KM.

Cilj je da se putem izdvajanja određenih finansijskih sredstava omogući otvaranje novih radnih mjesta time što bi pripadnici braniteljskih kategorija pokrenuli, odnosno proširili postojeću poslovnu djelatnost na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi pravo na dodjelu sredstava, imaju nezaposlena lica definirana Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji i privredna društva, samostalne djelatnosti i radnje. Pravo na dodjelu sredstava, moći će se ostvariti pod uslovom da su korisnici prava prijavljeni na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona, odnosno da su registrovani kod nadležnog organa, i da u skladu sa svojim biznis planom planiraju otvaranje novih radnih mjesta za borce i članove njihovih porodica.

 

Aktivnosti u vezi sa izgradnjom Centra za autizam

Vlada je danas prihvatila Informaciju o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra. Također Vlada je danas imenovala komisije za primopredaju novoizgrađenog objekta (depadansa) Centra za autizam i pregled dokumentacije o ispravnosti provođenja odabira izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i utrošku sredstava u iznosu od 300.000,00 KM koji je izdvojila Vlada Tuzlanskog kantona za izgradnju Centra za autizam, te interresornu radnu grupu čiji je zadatak da do 15. septembra ove godine, pronađe partnersku organizaciju koja će preuzeti aktivnosti obaveze i zadatke iz Generalnog sporazuma, odnosno Anexa sporazuma kojim će se regulisati eventualne izmjene i dopune, a koje je do raskida saradnje imala HO Hilfswerk Austrija International, kako bi se nakon prikupljanja preostalih neophodnih novčanih sredstava nastavak izgradnje Centra za autizam Tuzla mogao tehnički sprovesti. Ukoliko se do navedenog roka ne pronađe partnerska organizacija Interresorna radna grupa će u saradnji sa resornim Ministarstvima za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom obrazovanja i nauke poduzeti sve aktivnosti oko nastavka i završetka izgradnje Centra za autizam Tuzla.

 

Ostale odluke

Obzirom na novo imenovanje članova Vlade Tuzlanskog kantona, Vlada je danas izmijenila Odluku o imenovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima-poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992. – 1995. godine. Umjesto bivših ministara Huseina Topčagića i Enesa Gegića, Vlada je kao članove komisije imenovala nove ministre Sulejmana Brkića i Elvira Mujkanovića.
Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnoj direkciji robnih rezervi za uzimanje u zakup poslovnih prostorija u zgradi „Tehnograd-company” doo Tuzla.
Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o rokovima izmirenja internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima u okviru Jedinstvenog računa trezora (JRT) Tuzlanskog kantona. Sagledavajući trenutno stanje likvidnosti budžeta Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je procijenilo da postoje uslovi da se u toku fiskalne 2019. godine dodatno angažuju 2 miliona KM za izmirenje internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima. Ovim se ubrzava dinamika korištenja svojevremeno posuđenih namjenskih sredstava. Radi se o povratu sredstvima vodnih i naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u iznosu od po 500.000,00 KM kao i naknada za zaštitu okolice u iznosu od 1.000.000,00 KM, čime će se povećati i ovogodišnja izdvajanja i sufinansiranje projekata iz ovih oblasti.
Vlada je danas odobrila 1.300,00 KM Ministarstvu za boračka pitanja, na ime zakupa prostora i centralnog grijanja prostora u iznajmljenom prostoru u svrhu uspostavljanja i vođenja Centralnog registra boraca.
Također, Vlada je danas odobrila usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu realizacije projekta „Međuentitetska ljetna škola demokratije” Ambasada Sjedinjenih američkih država u BiH je za JU OŠ „Teočak” Teočak dodijelila 395,68 KM.
Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM udruženju ,,Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih Prava i Demokratije”, na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije manifestacije Druge Međunarodne BH sedmice inženjerstva 2019 – BH ENGINEERING WEEK u Tuzli. Također, odobreno je 10.000,00 KM U.D. „BOMS-expo” d.o.o. Gračanica, na ime refundacije troškova organizacije i realizacije manifestacije ,,Međunarodni sajam poduzetništva i obrta – GRAPOS-EXPO 2019”.
Vlada je danas prihvatila prijedlog Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe u sudskom predmetu.

Vezane objave

Posljednje objave