Uskoro se formira „Udruženje boraca 2. korpusa Armije RBiH“

0

 

Večeras je u Gradačcu, u prostoriji novoformiranog Udruženja boraca Gradačca  održan sastanak inicijativnog odbora za osnivanje kantonalnog udruženja koje će imati iste ciljeve kao i lokalna novoformirana udruženja boraca.

Ciljevi udruženja su: objava borbenog registra, ukidanje finansiranja svih boračkih udruženja, osnivanje jedinstvenog boračkog fonda i borački dodatak spram vremena provedenog u oružanim snagama za sve pripadnike Armije RBiH i Ministarstva unutrasnjih poslova RBiH.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Gradačca, Brčkog, Srebrenika, Gračanice, Lukavca i Čelića.

„Inicijativni odbor je formirao radnu grupu i donio odluku da prijedlog naziva novog kantonalnog udruženja glasi „Udruženje  boraca 2. korpusa Armije RBiH“. Također, odlučeno je da spomenik „Ljiljan“ bude u pozadini kantonalnog logotipa“, kazao je za Gradačački info portal Iskrić Ahmet, predsjednik Udruženja boraca Gradačca, te dodao:

„U Gradačcu je do sada je osnovano 16 ogranaka Udruzenja i učlanjeno oko 1500 boraca.“

U radnu grupu za osnivanje kantonalnog udruženja imenovani su Ahmet Iskrić i Asim Huseinović.

Novoformirano Udruženje boraca Gradačca “U.B.G.” Gradačac upisano je u knjigu registra 21.5.2020.godine, a Udruženje je registrovano na federalnom nivou.

Gradacac.ORG