U “Potok Mahali” otvoren matični ured sa prostorijom za vjenčanja

0

Danas su u Gradačcu svečano puštene u rad nove prostorije Matičnog ureda Gradačac na lokaciji u ul. Ibrahima Kapetanovića. Grad Gradačac je u sklopu ovog projekta adaptirao i  savremeno uredio prostorije u skladu sa zahtjevima EU i propisima države BIH  vezanim za zaštitu ličnih podataka, smještaj matičnih knjiga i matičnog registra.

Prostorije novog matičnog ureda sadržavaju pored šalter sale, posebno odvojen prostor za prijem stranaka u postupcima u kojima  je potrebno osigurati privatnost,  salu za vjenčanja i posebno odvojene prostorije za smještaj matičnih knjiga. Kompletan prostor opremljen je videonadzorom, protivprovalnom, protivpožarnom zaštitom kao i ostalom propisanom opremom potrebnom za siguran smještaj matičnih knjiga i ličnih podataka.

Gradonačelnik Edis Dervišagić je istakao da projekat uređenja  prostorija matičnog ureda realizovan je u dvije faze. Prva faza obuhvatala je građevinske radove, a II faza je obuhvatala radove na instalaciji i uspostavi  videonadzora, lan mreže, elektroinstalacija, telefonije i alarmnih sistema. Projekat adaptacije /uređenja prostorija iznosio je cca 220.000,00  KM i cjelokupan je  finansiran  iz budžeta općine/grada.

 

Šefik Duraković, pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i inspekcijski nadzor, rekao je da ovo jedan novi momenat za građane Gradačca i druge korisnike usluga jer uređeni prostor vrlo prikladan i odgovara na sve potrebe od zaštite ličnih podataka do sale za vječanja. Matični ured je u potpunosti prostorno i tehnički opremljen  u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu objekata za smještaj i čuvanje matičnih knjiga i matičnog registra u kojma su pohranjeni lični podaci građana.

Osim fizičke i tehničke zaštite  matičnih knjiga i matičnog registra, u novom matičnom uredu  građanima se uz brzu i efikasnu uslugu  u potpunosti osigurava pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka u postupcima koji se tiču građanskih stanja po evropskim standardima.

GIP/Grad Gradačac