Grad Gradačac

Javni oglas za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos Grada Gradačac

Rok za predaju dokumnetacije: 09.09.2019. godine Gradonačelnik Grada Gradačca na osnovu odredbi članova 74. i 83. Zakona o državnoj službi…