Radovi na ispiranju cjevovoda u MZ Zelinja Donja

Izgradnja vodovodne mreže u južnom dijelu grada Gradačac u sklopu projekta „Vodosnabdijevanje Gradačca„ je u završnoj fazi. Trenutno se izvode radovi na ispiranju potisno-distributivnog cjevovoda u MZ Zelinja Donja. U narednom periodu očekuje se i završetak preostalih nekoliko stotina metara distributivnog cjevovoda u MZ Zelinja Srednja čime će se okončati radovi na izgradnji cjevovoda pod pritiskom i potisno-distributivnog cjevovoda i distributivne mreže u ukupnoj dužini 52.927,54 m i vrijednosti 5.431.156,98 KM bez PDV-a.

Radovi na izgradnji dektilnog cjevovoda i distributivne mreže također se izvode u MZ Međiđa Donja. Ovaj cjevovod će dopremati pitku vodu s izvorišta Domažić do rezervoara KR2 iznad Međiđe Donje čiji je kapacitet 1000m/3 i jedan je od najvećih objekata ove vrste u regiji.

Završetkom ovih radova mogućnost na priključenje na potpuno novi sistem vodosnabdijevanja dobiti većina naselja u južnom dijelu grada Gradačac a to se odnosi na Vučkovce, Srnice Donje, Srnice Gornje, Biberovo Polje, dio Toka, Kerep, Jelovče Selo, Zelinja Donja, Zelinja Srednja i Međiđe.

Projekat „Vodosnabdijevanja Gradačca“ utiče na kvalitet života cca 32.000 stanovnika koji žive u 27 od 36 mjesnih na području grada Gradačac. Implementacijom ovog projekta riješit će se problem nedovoljne količine vode u južnom dijelu grada Gradačac ali i drugih djelova Gradačca.