Potpisani ugovori o sufinansiranju projekata u Gradačcu

0

Danas su u zgradi gradske uprave Gradačac potpisani ugovori o prenosu sredstava između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i Grada Gradačac.  Ovi projekti su iz Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2019. godini za područje grada Gradačac.

Radi se o sufinansiranju tj. refundaciji dijela troškova nastalih realizacijom „ Projekta vodosnabdijevanja Gradačca „ za koji su obezbjeđena sredstva u iznosu od 400.000,00 KM  i projekta „Izgradnje dijela vodovodnog cjevovoda od izvorišta „ Ponor“ Gornji Hrgovi do rezervoara „ Jelovče selo“ u iznosu od oko 100.000,00 KM.

 

Gradonačelnik Edis Dervišagić je izrazio svoje zadovoljstvo što imamo priliku da potpišemo ove ugovore i zahvalio se svima onima koji su doprinijeli da se ovo dogodi. Koncept finansiranja „ Projekta Vodosnabdijevanja Gradačca „ je ovim ugovorom dobio na  finansijskoj stabilnosti i nakon 5 godina raznih urgencija i obavještenja se uvidjelo koliko je ovaj projekat značajan za područje grada Gradačac. Kroz ovaj projekat će se izgraditi dva puta više vodovodne mreže nego što trenutno ima u Gradačcu i sama ta činjenica i činjenica da će u cijelosti biti riješen problem vodosnabdijevanja Gradačca pokazuje koliko je ovo ozbiljan i važan projekat za Gradačac. Trenutno se radovi izvode na nekoliko lokacija na području grada Gradačac i veoma sam zadovoljan samom dinamikom istih.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Mustafa Šakić je istakao da danas potpisujemo prvi od 10 ugovora kada je u pitanju „Projekat Vodosnabdijevanja Gradačca“ koja će u narednih 9 godina biti obezbjeđen kroz Program vodnih naknada koji je usvojila Vlada TK. Istakao je da je ovo veoma važan i jedan od najvećih projekata za područje  grada Gradačac. Vlada TK je preuzela obavezu da ravnomjerno raspodjeljuje sredstva na području gradova i općina Tuzlanskog kantona što će biti i u narednom periodu.

Najavljeno je i potpisivanje ugovora o sufinansiranju troškova rada Postrojenja za tretman otpadnih voda u Gradačcu,  između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i JP Komunalca d.d. Gradačac, koji iznosi oko 100,000,00 KM.