Potpisan aneks na ugovor o proširenje vodovodnog sistema u Gradačcu

0

U sklopu projekta „Vodosnabdijevanja Gradačca“ danas je potpisan ANEX 2 ugovora vezano na nastavak izgradnje vodosnabdjevanja dionica „Kerep“ – „rezervoar Humke“ (R4). Ova dionica je spoj  vodosnabdjevanja južnog sistema  sa postojećim sistemom vodosnabdjevanja u sjevernom dijelu Gradačca. Aneks je potpisan između JP Komunalac dd i Konzorcija izvođača  JV “BUK PROMET“ d.o.o. Bijeljina i „BALEGEM“ d.o.o. Gradačac.

Dužina buduće trase dionica Kerep – rezervoar Humke(R4) je  8 km a dužina planiranog potisno-distributivnog cjevovoda je 12 km.Vrijednost dodatnih radova dionice Kerep – rezervoar Humke (R4) je 838.446,57 EUR. Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja u posao.

Donatori i finansijeri cjelokupnog projekta su Švedska međunarodna agencija za saradnju i razvoj (SIDA), Češka razvojna agencija ( ČRA ), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD ) i  Investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF).

 

Gradonačelnik Edis Dervišagić izjavio je da je ovo jedan od najvećih projekata u historiji Gradačca i da isti uključuje snabdijevanje južnog dijela grada sa izvorišta „Domažić“, rekonstrukcija postojeće gradske mreže zamjenom zastarjelog cijevnog sistema, rekonstrukcije prečistača otpadnih voda i proširenja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada. Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta iznosi oko 30 miliona KM i do sada je izgrađeno negdje oko 70% predviđenih radova.

Ovim projektom planirana je izgradnja preko 100 km nove vodovodne mreže  ( obuhvata 20.000 stanovnika ) zajedno sa objektima, te izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac skoro 40 km kanalizacione mreže ( obuhvata novih 5.000 stanovnika koji će se moći priključiti ) i rekonstrukcija postojećih azbestnih cijevi, vodovoda nedovoljnog kapaciteta i dotrajale mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac ( obuhvata 19.000 stanovnika ).

GIP/Grad Gradačac