Polazak hadžija s područja Muftijstva tuzlanskog, njih 296, planiran je u dvije grupe i to:

–       prva grupa koja broji 241 hadžiju, te putuje avionima broj VII i VIII, okupit će se u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli u srijedu 31. jula u 2,30 sati (poslije ponoći). 

–       druga grupa naših hadžija koji putuju avionom broj IX okupit će se u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli u srijedu 31. jula u 15,00 sati. 

Prije ispraćaja hadžijama će biti proučena ikrar dova. Hadžije će autobusima biti prevezeni do džamije Kralj Fahd u Sarajevu, a onda dalje do Međunarodnog aerodroma Sarajevo, odakle je avionima planiran odlazak hadžija za Medinu (Kraljevina Saudijska Arabija).