Osnovan Savez boračkih udruženja 2. korpusa ARBiH

0

Jučer, 28.11.2020 godine, u Gradačcu je održana 0snivačka skupština kantonalnog Saveza boračkih udruženja, a čine ga boračka udruženja iz Teočaka, Čelića, Živinica i Gradačca.

Za predsjednika Skupštine izabran je Ramić Nedžad iz Teočaka, a predsjednika Saveza Iskrić Ahmet iz Gradačca.

Prvi cilj Saveza je borački dodatak za sve pripadnike ARBiH i MUP-a srazmjerno vremenu provedenom u ratu. Drugi cilj Saveza je osnivanje boračkog fonda iz kojega bi se isplaćivao dodatak a inicijalna sredstva u fondu dobila bi se prestankom finansiranja svih boračkih udruženja i političkih stranaka sa svih nivoa.

Sva udruženja koja čine ovaj Savez ne koriste budžetska sredstva.

Ovim saopštenjem pozivamo sve borce ARBiH i MUP-a da nam se pridruže te sva boračka udruženja koja su zainteresovana da se na ovakav način konačno riješi status boračke populacije a ona boračka udruženja koja ne prihvate ove prijedloge, a i dalje nastave primati budžetska (boračka) sredstva i trošiti ih za svoj rad i ne transparentno nisu za rješavanje statusa boračke populacije i to su profiterska udruženja

Gradacac.ORG/ Saopćenje Saveza boračkih udruženja 2.korpusa ARBiH