spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Objavljene konačne rang liste korisnika programa pokretanja proljetne sjetve za Grad Gradačac u 2020. godini

Na osnovu Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za poticanje proljetne sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo broj: 01-04/2-549/2020 objavljenog 11.04.2020.godine u Dnevnom listu – Oslobođenju i WEB stranici FMPVŠ i potpisanog Sporazuma o realizaciji programa poticanja proljetne sjetve između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i Grada Gradačac nedavno je bio raspisan Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve na području Grada Gradačac za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava i nakon komisijskog bodovanja objavljene su konačne rang liste:

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe Gradonačelniku Grada Gradačac u roku od 8 dana od dana objave tabele na web stranici.

DOWNLOAD:

Rang liste

Vezane objave

Posljednje objave