Obavještenje: BHMAC-CZ Grada Gradačac: Sprovođenje operacije netehničkog izviđanja na području grada Gradačac

0

U PERIODU OD 30.03. DO 30.04. 2020. GOD., IZVIĐAČKI TIM CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BIH – BHMAC, REGIONALNI URED TUZLA U SARADNJI SA SLUŽBOM CIVILNE ZAŠTITE GRADA GRADAČAC ĆE PROVODITI OPERACIJE NETEHNIČKOG IZVIĐANJA (NTI) NA MINSKI SUMNJIVOM PODRUČJU  (MSP) ZELINJA GORNJA (MZ ZELINJA GORNJA I ZELINJA SREDNJA) U GRADU GRADAČAC. 

U CILJU ŠTO EFIKASNIJIH I SVEOBUHVATNIJIH PRIPREMA ZA OPERACIJE DEMINIRANJA I TEHNIČKOG IZVIĐANJA NA NAVEDENOM PODRUČJU, MOLE SE SVI GRAĐANI DA SVA SAZNANJA ILI SUMNJE NA MINIRANOST I POSTOJANJA MINA PRIJAVE IZVIĐAČKOM TIMU NA TERENU ILI NA KONTAKT TELEFONE:

-SLUŽBA CZ GRADA GRADAČAC – 121  ILI  035-816-985

-BHMAC RU TUZLA – 035-294-249, 035-294-250

ILI E.MAIL:

cz.gradacac@bih.net.ba

ru_tuzla@bhmac.org