Izvještaj Higijensko-epidemiološke službe JZU “DZ Gradačac” za 06.05.2020.

0

Prema preporukama SZO, Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, a u cilju provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora vezano za pojavu pandemije izazvane novim koronavirusom u periodu od 27.02. – 06.05.2020.godine broj osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor, a prema bazi podataka Higijensko-epidemiološke službe, koji su poslani Zavodu za javno zdravstvo TK sa područja Grada Gradačac je 1012 .

U pomenutom periodu broj osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom a koje su samoinicijativno prekinule kućnu izolaciju je 26.

Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom koje su završile period kućne izolacije u trajanju od 14 dana i tretiraju se kao zdrave je 653.

Dana 06.05.2020. godine ukupan broj osoba pod zdravstvenim nadzorom je 333.

Za vrijeme trajanja kućne izolacije kod svih 333 osobe, a koje su pod zdravstvenim nadzorom od strane nadležnog epidemiologa JZU Dom zdravlja Gradačac dr. Fatime Ibranović Hadžimehić, vršen je svakodnevni telefonski monitoring u pogledu kontrole simptoma (kašalj, visoke temperature iznad 38,5°C, otežanog disanja, bolova u grudnom košu), i konstantuje se da je  stanje stabilno.

Ukupan broj testiranih sa danom 06.05.2020. godine na području Grada Gradačac je 212.

Od ukupnog broja testiranih 212 na području Grada Gradačac, kod 196 testirana, nalaz na COVID-19 je negativan, a za 16 testiranih, rezultate testa očekujemo u narednom periodu, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.