Izgrađena sedma protivgradna stanica na području Gradačca

0

U sklopu projekta „ Protivgradna zaštita na području Gradačca „ danas je svečano otvorena sedma protivgradna stanica na području grada Gradačac. Protivgradna stanica se nalazi u MZ Srnice Gornje a vrijednost radova je oko 23.000 KM finansiranih iz Budžeta grada Gradačac.

Područje grada Gradačac do sada je bilo pokriveno sa šest protivgradnih stanica i ovaj broj stanica zadovolja pokrivenost protivgradnom zaštitom područja. Branjeno područje grad Gradačac je cca 21.000 ha gdje oko 4.000 ha pripada voćarstvu. Finansiranje rada protivgradne zaštite na području grada Gradačac vrši se iz budžeta i to iznosi varijabilno od broja ispaljenih raketa cca 50-70 000 KM. U narednoj godini smo u planu postaviti još jednu protivgradnu stanicu, rekao je Edis Dervišagić, gradonačelnik Gradačca.

 

Dosadašnji rad između protivgradne zaštite Republike Srpske i strijelaca na području grada Gradačac odvijao se vrlo profesionalno i svaki put kad je vršeno dejstvo izbjegnute su daleko veće štete u odnosu na njegovo ne djelovanje. Od 2013. do danas prosjek dejstava sa stanica protivgradne zaštite je 42 dana. U većini slučaja prodor tih gradonosnih oblaka dolazi iz centralnih dijelova Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Moram da iskažem zadovoljstvo saradnjom sa Gradačcom i mislim da je ovo na obostrano zadovoljstvo i zasigurno je da će ova stanica pomoći boljoj efikasnosti sistema koji se nalazi na području grada Gradačca, istakao je Igor Marčeta, rukovodilac Odjeljenja za razvoj planiranja sistema protivgradne zaštite JP „ Protivgradna preventiva RS „ a.d. Gradiška.

Mjere koje treba poduzeti da bi protivgradna zaštita imala još veći uticaj jeste instalirati protivgradnu zaštitu na čitavom području Kantona, odnosno u onim općinama gdje se poljoprivrednom proizvodnjom bavi 50 % i više mjesnog stanovništva.