Gradu Gradačac uručeno priznanje ”Kruna razvoja privrede”

0

Danas je u sali za sjednice Grada Gradačac gospodinu Edisu Dervišagiću uručeno prizanje od strane predstavnika kompanije LRC d.o.o. Enise Šljuka, kojim se ističe da je Grad Gradačac ispunio kriterije Projekta gradovi, općine/opštine biznis u kategoriji malih općtina : Rast firmi, rast prihoda, rast uposlenih te rast izvoza. Ovo prestižno prizanje  ‘’Kruna razvoja privrede’’ pokazatelj je da je tokom mandata gradonačelnika Edisa Dervišagića došlo do porasta četiri od četiri navedena parametra.

Gradonačelnik Dervišagić je naglasio da je velika čast primiti ovakvo jedno priznanje te da je ovo prije svega prizanje privrednicima Gradačca, lokalnoj administraciji, Gradskom vijeću i svima onima koji su doprinijeli da na ova četiri polja koja su vrednovana prilikom dodjele priznanja, Grad Gradačac bude prepoznat kao sredina koja je konstantno u proteklom periodu bilježila pozitivne pomake.

Predstavnica LRC kompanije Enisa Šljuka istakla je da je  LRC kompanija najveća bonitetna kompanija u BiH gdje su podrška poslovanju pravnim licima. Ove godine su u saradnji sa Poslovnim novinama pokrenuli Projekat gradovi općine/opštine biznis gdje su unutar tog projekta urađene analize najprestižnijih općina/opština i gradova na području BiH te su na osnovu toga izdvojene općine ili gradovi koji su stvarali porast u određenim parametrima i njih nagradili prestižnim priznanjem ”Krunom razvoja privrede”.

Gradska administracija je u proteklom razdoblju učinila jedan veliki pomak gdje je Grad Gradačac  nosilac i BFC certifikata (Program certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi), jedna od rijetkih općina u Tuzlanskom kantonu, a  sa druge strane tu je i prestižno Goballocal priznanje u kategoriji gradova i općina u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Danas je Gradu uručeno još jedno priznanje koje je pokazatelj da je ovo sredina koja se po privrednom razvoju i po odnosu administracije prema privrednicima može svrstati u lidere u toj oblasti.

Na osnovu zvanične podjele prema broju stanovnika Grad  Gradačac rangiran je u kategoriji ”Srednjih Općina”, a prema rezultatima na osnovu završnih finansijskih izvještaja za 2019. godinu, u protekle četiri godine ostvaren je znatan rast prihoda za 2%, rast uposlenih za 8%, rasta izvoza za 7% i rasta firmi – te samim tim gradonačelniku Edisu Dervišagiću dodijeljena je  ”KRUNA RAZVOJA PRIVREDE”.