GRADAČAC: PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

0

Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Srnice Gornje, Srnice Donje, Sibovac, Jelovče Selo, Rajska i Jasenica sa područja Grada Gradačca.

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Srnice Gornje, Srnice
Donje, Sibovac, Jelovče Selo, Rajska i Jasenica sa područja Grada Gradačca da prijave svoja
prava na nekretninama u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Gradačcu.
Javnom objavom Općinskog suda u Gradačcu je dana 20.01.2023. godine pokrenuta procedura
uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovom prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoje
nekretnine i to najdalje do 21.03.2023. godine.
Prijave se mogu izvršiti u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Gradačcu na adresi Titova 29 svakim radnim danom od 07:30 do 13:30 sati.
Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka.
Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.
Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u gore navedenim katastarskim
općinama čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.
Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene
zemljišne knjige, a u okviru “Projekta Dodatno financiranje za Projekt registracije
nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt Dodatno
financiranje za Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba .