Danas se obilježava godišnjica bitke za Oklopni voz

Ono što je karakteristično za Gradačac, i što nema niko u Bosni i Hercegovini, je bitka za oklopni
voz koja se vodila od 22. do 25.10.1992. godine. To je jedan poseban historijat i svaki ovaj datum
govori sam za sebe. U vrijeme kada su okupirani gradovi širom Bosanske Posavine dogodila se
bitka i historijska pobjeda branilaca Gradačca. Ova akcija je dovela do erupcije oduševljenja te je
povratila borbeni moral među braniteljima cijele regije, a gradačačkim borcima je donijela
značajne količine neophodnog naoružanja, municije i opreme.

 

U jutarnjim satima 22. oktobra 1992. godine otpočeo je jak artiljerijsko-pješadijsiki napad na više
linija odbrane, sa ciljem odvlačenja pažnje i prikrivanja stvarnih namjera agresora.

U tom vremenu, iz pravca Mišića (općina Modriča) ka Industrijskoj zoni u Gradačcu pojavljuje
se oklopni voz, sastavljen od lokomotive i pet vagona koji su bili specijalno preuređeni oklopom i
obloženi gumom, te opremljeni bogatim arsenalom naoružanja. Voz je imao uređeno komandno
mjesto sa preko 150 agresorskih vojnika.  Cilj agresora je bio da oklopnim vozom prođe kroz liniju odbrane, prodre u Industrijsku zonu i udari sa leđa braniocima Gradačca i BiH.

Pogocima iz protuoklopnih oruđa voz je izbačen iz šina, čime su neutralizirale vatrena dejstva iz voza. Došlo je do borbe prsa u prsa na širem dijelu fronta s težištem u zahvatu Čardačkog puta, i pripadnici 107. viteške mtbr. sa pridruženim jedinicama iz drugih gradova uspjevaju potisnuti agresora, ovladati izgubljenim dijelom teritorije a neprijatelja nagnati u bjekstvo. Agresor je u pretrpio velike gubitke u živoj sili i MTS-u, a branioci Gradačca su zaplijenjenili velike količine naoružanja, municije i opreme.

 

Bitka za okloni voz bila je prekretnica na gradačačkom ratištu, nakon koje branioci prelaze iz oslobodilačkih u ofanzivna dejstva s ciljem vraćanja privremeno zaposjednutih teritorija. Zbog toga je 22. oktobar 1992. godine jedan od najznačajnijih historijskih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine.

Općinsko vijeće Gradačac je taj dan proglasilo Danom općine, a 22. oktobar obilježava se i kao Dan zlatnih ljiljana općine Gradačac“ članova Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja općine Gradačac. Bitka za oklopni voz je ušla u Kalendar značajnih događaja u Tuzlanskom kantonu i kao takva obilježava se pod pokroviteljstvom Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstva za boračka pitanja TK.

 

Izvor: Operativno-taktička analiza 107/213.Vmtbr (priređivač KzR 213., radni materijal)