Bosanski jezik u Ustavu Posavskog kantona !

Implementacijom presude Ustavnog suda koju je podnio Fadil Novalić uvodi se bosanski jezik u Posavski kanton.
Ustav Posavskog kantona sadržavao je neustavne odredbe i diskriminirajuće članove poput onih o konstitutivnosti naroda ili nazivu jezika.
Vlada Posavskog kantona razmatrala je prijedloge amandmana na Ustav PK. Vlada je dala pozitivno mišljenje na amandmane koji se odnose na konstitutivnost Srba u kantonu i amandman koji se odnosi na jezik bošnjačkog naroda. Naredni koraci su na zastupnicima u Skupštini PK na kojoj je i konačna odluka.
Od 1996. godine, kada je donesen Ustav PK Srbi u ovom dijelu države nisu konstitutivan narod. I nije to jedina diskriminirajuća odredba u Ustavu.
Nakon decenijske borbe koja trajala danas je učinjen prvi značajni korak naime, Vlada je usvojila prijedloge amandmana od kojih posebno izdvajamo amandman koji si odnosi na bosanski jezik i konstitutivnost srpskog naroda u PK. Ističe Anes Osmanović ministar u Vladi PK
Zastupnik Mehmed Memišević (SDA) očekuje korektan odnos svih zastupnika, razuman pristup imajući u vidu Odluke Ustavnog suda FBiH poštivanje hijerarhije pravnih akata i činjenicu da je Ustav FBiH pravni akt više pravne snage u odnosu na Ustav Posavskog kantona.
Ustavni sud je u svojoj presudi bio jasan da se mora ispraviti termin „bošnjački jezik“, u bosanski jezik.
Ne možemo ulaziti u polovične izmjene ustava. Ustav kantona mora biti usklađen s Ustavom Federacije i Ustavom Bosne i Hercegovine“
Pored “tehničkih” pitanja koje će biti promjenjena, a obilovala su brojnim nelogičnosti gdje navodi i da “teritorij Županije Posavske obuhvaća područja općina Odžak, Orašje, Brčko, Bosanski Brod i Bosanski Šamac”, iako (Bosanski) Brod pripada entitetu Republika Srpska, Brčko je distrikt -zasebna administrativna jedinica, dok je samo dio (Bosanskog) Šamca pripao Federaciji BiH i ovom kantonu, od kojeg je formirana općina Domaljevac-Šamac.
U kantonalnom ustavu se navodi i da se “Skupština Županije Posavske sastoji od 30 zastupnika čiji mandat traje dvije godine”, dok je u praksi i prema Izbornom zakonu BiH to 21 zastupnik s mandatom od četiri godine.
Naravno da su ova pitanja bila puna nelogičnosti na koja smo također godinama upozoravali putem domaćih i međunarodnih faktora. Posebno izdvajamo aktivnost Premijera Vlade FBiH Fadila Novalića koji je podnio apelaciju Ustavnom sudu i koja će ipak biti implementirana, a osigurava ravnopravnost svih naroda u PK. Govori zastupnik u Skupštini PK Mehmed Memišević.