Ugrađene peći na pelet u Domu zdravlja i Sportskoj dvorani u Gradačcu

0

U proteklih nekoliko dana u skladu sa Akcionim planom energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu zamjenjeni su postojeći kotlovi na ugalj sa kotlovima na pelet u Domu zdravlja i Sportskoj dvorani u Gradačcu.

Ukupna vrijednost  4 zamjenjena  kotla  je oko 145.000KM finansirana od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

 

Implementacijom ovih mjera se smanjuje zagađenosti zraka na području grada Gradačac i povećava energijska efikasnot gore navedene javne ustanove i preduzeća.